Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 23

Publicerad

Föregående vecka i rådet: Syrien (kemvapenspåret), den internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), ordförandeskapsuttalande om Ukraina, Somalia respektive Libyen, resolution om Unga, Fred och Säkerhet, samt val av nya medlemmar till säkerhetsrådet.

Vassily Nebenzia med ordförandeklubban i säkerhetsrådet
Vassily Nebenzia, Rysslands FN-ambassadör, leder mötet om situationen i Libyen. Ryssland är ordförande i säkerhetsrådet under juni. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Under veckan antog säkerhetsrådet med enhällighet resolution 2419 om unga, fred och säkerhet, som Sverige lag fram och förhandlat tillsammans med Peru. Ett stort antal (75 st) medförslagsställare anslöt sig. Det är den första resolutionen som följer upp resolution 2250 från 2015, och innebär därmed att ungas roll i fred och säkerhet ännu tydligare etablerat sig som en fråga på säkerhetsrådets dagordning. Resolutionen tar bland annat upp vikten av ungas positiva aktörskap i fredsprocesser, behovet av att ta itu med diskriminering mot unga flickor och att främja jämställdhet, samt rätten till utbildning. Säkerhetsrådet hänvisar till den aktuella oberoende globala studien om unga fred och säkerhet, och ber även generalsekreteraren att rapportera om uppföljningsarbetet inom två år.

På tisdagen hölls det månatliga mötet i kemvapenspåret i Syrien i slutet format med briefing av chefen för FN:s nedrustningskontor (ODA) Izumi Nakamitsu. Rådsmedlemmarna var eniga kring vikten av upprättandet av en mekanism för ansvarsutkrävande för användning av kemvapen även om det finns motsättningar i rådskretsen om hur denna fråga ska hanteras. Flera medlemmar, inklusive Sverige, välkomnade hållandet av specialsessionen i statspartskonferensen för kemvapenkonventionen.

Under tisdagen hölls även ett möte i säkerhetsrådets expertgrupp för kvinnor, fred och säkerhet, som leds av Sverige och Peru. Denna gång stod situationen i Mali respektive Sahel på agendan.

På onsdagen ägde det halvårsvisa mötet om den internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT) rum i öppet format. Mekanismens ordförande Meron och åklagare Brammertz briefade rådet om arbetet det gångna året. Även det ansträngda budgetläget berördes. Majoriteten rådsmedlemmar uttryckte stöd för mekanismen och dess arbete. Sverige underströk vikten av Romstadgans universalitet och lyfte framsteg som mekanismen gjort i förhållande till gender.

Sveriges anförande kan läsas här och ses här (efter 01:20:36 i inslaget)

På onsdagen antogs ett ordförandeskapsuttalande om Ukraina på initiativ av Frankrike. Oro uttrycktes över det förvärrade säkerhetsläget i östra Ukraina och fortsatta brott mot vapenvilan fördömdes. Full efterlevnad av resolution 2202, som endosserade Minsk-överenskommelserna underströks och stöd uttrycktes för resolution 2166 om MH17.

Libyen dominerade rådets MENA-dagordning denna vecka. Viktigast var att rådets sanktionskommitté för Libyen, under aktivt svenskt ordförandeskap, kunde anta förslag på sanktionslistningar av sex personer. Dessa anses ha gjort sig skyldiga till exploatering och allvarliga MR-övergrepp mot flyktingar och migranter i Libyen. Listningarna är en framgång i rådets arbete mot människosmuggling.

På Frankrikes initiativ och med anledning av Libyenmötet den 29 maj i Paris antog säkerhetsrådet på onsdagen ett ordförandeskapsuttalande om landet. Uttalandet betonar FN:s ledande roll och att val bör hållas så snart förutsättningarna tillåter. Kvinnors politiska deltagande, inklusive i valen, inkluderades på svenskt initiativ. Därtill hölls en så kallad informell interaktiv dialog med företrädare från EEAS och EUNAVFOR Operation Sophia.

Under torsdagen antogs ett ordförandeskapsuttalande rörande Somalia, vilket välkomnar den nyligen överenskomna transitionsplanen och ta fasta på vikten av att fortsätta freds- och statsbyggandeprocessen. I uttalandet hänvisas till kommande Somalia Partnership Forum vilken anordnas i Bryssel i slutet av månaden.

På fredagen hölls val i generalförsamlingen till säkerhetsrådet för perioden 2019–2020. Följande fem medlemmar valdes in: Belgien, Tyskland, Dominikanska republiken, Sydafrika och Indonesien
Ett pressuttalande antogs samma dag som välkomnade den tillfälliga vapenvilan mellan Afghanistans regering och talibanerna med anledning av högtiden Eid al-Fitr.