Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 24

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Jemen, Libyen, Darfur, Centralafrikanska republiken, Mali, Irak, Syrien och maritim brottslighet.

FN:s säkerhetsråds medlemmar röstar med handuppräckning.
Under torsdagen antogs resolution 2421 som förlänger mandatet för den politiska FN-insatsen UNAMI i Irak. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Veckan inleddes med extrainsatta slutna konsultationer om Jemen på brittisk begäran, med anledning av utvecklingen i staden Hodeida (ytterligare ett möte med samma fokus genomfördes senare samma vecka, se nedan). Rådet briefades av FN:s Jemensändebud Martin Griffiths och undergeneralsekreterare tillika chef för FN:s humanitära kontor Mark Lowcock. Den senare betonade de katastrofala humanitära konsekvenserna av en militär offensiv mot Hodeida, vars hamn är en av få inkörsportar för humanitär nödhjälp. Sverige betonade vikten av att stödja de politiska ansträngningarna för att nå en lösning.

Samma dag hölls även briefing och konsultationer om FN:s och Afrikanska unionens (AU) gemensamma insats UNAMID i Darfur. Undergeneralsekreterare tillika chef för FN:s fredsbevarande insatser Jean-Pierre Lacroix briefade rådet och fokuserade på den omstrukturering av insatsen som pågår i ljuset av en förbättrad säkerhetssituation. Insatsens storlek föreslås minskas och på sikt fasas ut, samtidigt som insatsens fokus föreslås justeras för att i större utsträckning inriktas mot fredsbyggande och utveckling.
FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

På måndagen antogs också resolution 2420 om en teknisk förlängning av bemyndigandet för (bl.a. EUNAVFOR MED operation Sophia) att vidta åtgärder till havs utanför Libyens kust, i syfte att upprätthålla vapenembargot mot landet. Likaså antog rådet ett pressuttalande som fördömde attacken mot FN-insatsen i Centralafrikanska republiken, MINUSCA, där en FN-soldat omkommit.

På onsdagen hölls briefing och konsultationer om situationen i centrala Afrika, på basis av den senaste generalsekreterarrapporten om FN:s regionala kontor, UNOCA. Generalsekreterarens särskilde representant Francois Louncény Fall fokuserade i sin briefing bland annat på den oroande utvecklingen i Kamerun. Flera säkerhetsrådsmedlemmar instämde i oron, och uttryckte starkt stöd för det regionala kontorets förebyggande mandat och verksamhet.
Sveriges anförande finns att läsas här.
FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Etiopien, Nederländerna och USA samarrangerade under onsdagen ett informellt, så kallat arriamöte om maritim brottslighet. Fokus var brottslighet och trafficking till havs med fokus på sjöröveri, narkotikasmuggling, migrantsmuggling och människohandel som allvarliga hot mot internationell säkerhet och den globala ekonomin. Utöver arrangörsländerna talade bland andra representanter för EU:s maritima insats i Medelhavet, EUNAVFOR MED Operation Sophia och för UNODC. Flera länder betonade kopplingen mellan brottslighetens drivkrafter och grundorsaker samt vikten att koppla ansatsen i bekämpningen till genomförande av de globala utvecklingsmålen. Sverige underströk vikten av att folkrätten upprätthålls i hanteringen av dessa utmaningar.

På begäran av Ryssland hölls på onsdagen även extrainsatta konsultationer i Syrien/kemvapenspåret med anledning av statspartskonferensen till kemvapenkonventionen som är planerad till slutet av juni. Bland rådsmedlemmarna rådde oenighet kring syftet med konferensen. Sverige framhöll vårt stöd till konferensen. Även rådets ansvar för att hålla ansvariga för användning av kemiska vapen i Syrien till svars betonades.

Under torsdagen hölls briefing och konsultationer om situationen i Mali och FN-insatsen MINUSMA, vars mandat behöver förnyas senast den 30 juni. Undergeneralsekreterare Lacroix briefade rådet och beskrev fredsprocessen som mer lovande än på länge, samtidigt som säkerhetsläget alltjämt var oroande. Närvarade gjorde även Malis utrikesminister Abdoulaye Diop. Flertalet rådsmedlemmar inklusive Sverige betonade vikten av att fredsavtalet genomfördes, samt uttryckte oro över rapporterade MR-överträdelser genomförda av maliska säkerhetsstyrkor. Sverige underströk även vikten av kvinnors deltagande i fredsprocessen samt vikten av att möta instabilitetens grundorsaker, inklusive social exkludering och klimatförändringar.
Sveriges anförande finns att läsa här.
FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Under torsdagen hölls även en kort återrapportering om arbetet i den så kallade 1591-kommittén (sanktioner kopplade till Darfur i Sudan). Polen, som är ordförande i kommittén, informerade om det fältbesök som nyligen genomförts.
FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Med anledning av att en militär offensiv inletts mot Hodeida den 13 juni sammankallades säkerhetsrådet för andra gången samma vecka för extrainsatta slutna konsultationer om Jemen. FN-sändebudet Martin Griffiths och den biträdande chefen för FN:s humanitära kontor OCHA Ursula Muller briefade rådet. Muller upprepade OCHA:s oro för de väsentliga humanitära konsekvenserna av en offensiv. Sverige begärde att offensiven skulle stoppas då den riskerar att stjälpa den FN-ledda ansträngningarna för att nå en politisk lösning.
Utrikesministern kommenterade händelseutvecklingen i media under veckan. Ambassadör Carl Skaus kommentarer till medier i New York kan ses här.

Under torsdagen antogs även resolution 2421 som förlänger mandatet för den politiska FN-insatsen UNAMI i Irak. Säkerhetsrådets beslut innebar att UNAMI-mandatet uppdaterades för första gången på tio år. Huvuduppgiften är att stödja nationell försoning och en inkluderande politisk dialog, också mellan Bagdad och Erbil. Mycket tack vare envist svenskt arbete innebär uppdateringen att missionen får i uppgift att stödja irakiska kvinnors politiska arbete och att bidra till stärkt skydd för barn i Irak. Detta utöver att UNAMI ska fortsätta att arbeta med att stärka rättsstaten i Irak och främja respekten för mänskliga rättigheter.
Sveriges röstförklaring kan läsas här och FN:s egen sammanfattning finns här.