Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 25

Publicerad

Veckan som gått i säkerhetsrådet: Jemen, fredsprocessen i Mellanöstern, UNDOF (Golanhöjderna), Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) rörande Darfur, MINUSCA (Centralafrikanska republiken), fyllnadsval till internationella brottsmålsdomstolen (ICJ). Därtill två pressuttalanden rörande Afghanistan.

Nickolay Mladenov i talarstolen under tisdagen den 19 juni.
Nickolay Mladenov, FN:s särskilda samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern talar vid säkerhetsrådets möte om situationen i Mellanöstern, inklusive den palestinska frågan. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Säkerhetsrådets arbetsvecka inleddes med ett nytt möte om utvecklingen i Jemen (se veckobrev 24). Generalsekreterarens särskilda sändebud Martin Griffiths briefade rådet om sitt arbete för att de-eskalera situationen i landet och skapa förutsättningar för en politisk process. På svenskt initiativ kunde rådet komma överens om så kallade presselement (muntligt överenskomna slutsatser). Rådets medlemmar uttryckte vid mötet genomgående oro för den humanitära situationen och stöd för Griffiths arbete. Jemen-frågan kommer fortsatt att följas nära av rådet.

Under måndagen antogs dessutom två separata pressuttalanden om Afghanistan. Det ena gällde förlängning av det tillfälliga eldupphöret som den afghanska regeringen utlyst och det andra fördömde den gångna helgens terroristattacker i Nangarhar.

På tisdagen hölls det månatliga mötet i form av briefing och konsultationer om fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP). Den särskilde samordnaren Nickolay Mladenov briefade rådet med avstamp i den skriftliga generalsekreterarrapport avseende genomförandet av resolution 2334 som för första gången cirkulerats inför mötet, efter påtryckningar från bland andra Sverige (detta har ej tidigare varit praxis i denna fråga). Majoriteten rådsmedlemmar välkomnade den skriftliga rapporten. Sverige uttryckte oro för den fortsatta bosättningsexpansionen och den allvarliga humanitära situationen i Gaza. Även stöd för UNRWA underströks.

FN:s sammanfattning från mötet finns här. Den öppna delen av mötet kan ses här.

Under tisdagen hölls även konsultationer om FN:s insats UNDOF (Golanhöjderna). Undergeneralsekreterare Lacroix gav rådet en lägesuppdatering inför den stundande mandatförlängnigen. UNDOF övervakar vapenvilan mellan Israel och Syrien. Lacroix meddelade att vapenvilan överlag respekterades, trots kränkningar. Rådets medlemmar uttryckte stöd för UNDOF och dess roll i en komplex och utmanande miljö.

Under rubriken "övriga frågor" diskuterades även Demokratiska republiken Kongo (DRK) och genomförandet av den så kallade nyårsöverenskommelsen för att skapa förutsättningar för genomförande av de planerade valen den 23 december. Generalsekreterarens särskilda sändebud Leila Zerrougui briefade rådet via videolänk.

På onsdagen hölls den halvårsvisa briefingen av åklagaren för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), Fatou Bensouda, avseende situationen i Darfur (Sudan). Bensouda framhöll att säkerhetsrådet borde spela en mer aktiv roll för att de som misstänktes för massövergrepp i Darfur skulle kunna åtalas och arresteras. Flera rådsmedlemmar uttryckte stöd för åklagarens arbete medan vissa var mer kritiska. Sverige uttryckte stöd för ICC och underströk bland annat vikten av att samarbeta med åklagarens kontor samt att tillräckliga resurser fanns för att stötta arbetet.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.
Sveriges anförande kan läsas här.

Under torsdagen hölls briefing och konsultationer om FN:s insats i Centralafrikanska republiken (CAR), MINUSCA. Till grund för mötet låg generalsekreterarens senaste 120-dagarsrapport. Rådet briefades av generalsekreterarens särskilda representant Onanga-Anyanga samt befälhavaren för EU:s kapacitetsuppbyggnadsinsats mission (EUTM) Teodoro Maio. Vid konsultationerna deltog även AU:s särskilda representant för CAR Moussa Nébié. Mötet fokuserade främst på säkerhetssituationen som påtagligt försämrats under våren, det afrikanska initiativet för fred och försoning samt generalsekreterarens rekommendationer vad gäller stöd till CAR:s säkerhetsstyrkor från MINUSCA. Rådets medlemmar uttryckte oro för säkerhetsläget och efterlyste dialog för att möjliggöra en fredlig väg framåt. Sverige betonade bland annat vikten av samverkan mellan FN och EU samt vikten av att utreda den senaste tidens attacker mot MINUSCA.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.
Sveriges anförande kan läsas här.

På fredagen hölls ett fyllnadsval för att fylla platsen efter den japanske domaren Hisashi Owada i internationella brottsmålsdomstolen (ICJ). Japanen Yuji Iwasawa, som var den enda kandidaten, valdes in enhälligt för en period på nio år. Samtliga av säkerhetsrådets 15 medlemmar röstade för Iwasawa.

(Fyllnadsvalet hölls parallellt också i FN:s generalförsamling, som fattade motsvarande beslut med absolut majoritet. 189 länder deltog i generalförsamlingens omröstning. 184 av dessa röstade för Uwasawa. 5 länder avstod.)

FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.
Ytterligare information om processen finns här.