Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sweden Food Arena – forskning och innovation för en världsledande livsmedelssektor

Publicerad

Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena. Här samlas företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan för att samverka kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan - som kommit igång med stöd från Tillväxtverket - är en viktig del av genomförandet av livsmedelsstrategin.

Kristina Yngwe och Sven-Erik Bucht bredvid varandra på upplyst scen
Vid lanseringen av Sweden Food Arena diskuterade riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht livsmedelssektorns möjligheter och utmaningar och vad politiken kan bidra med framöver. Foto: Johanna Dahlin/Regeringskansliet

Omkring 180 personer från hela livsmedelssektorn var på plats när Sweden Food Arena lanserades den 24 maj. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht höll inledningsanförandet och talade om den förändring livsmedelsstrategin skapar i branschen och omvärlden, och om sektorns behov att samverka för forskning och innovation.

– Med etableringen av arenan stärker branschen sina möjligheter att både konkurrera på världsmarknaden och göra sig relevant i forsknings- och innovationssystemet. Och det är något som jag tror får avgörande betydelse för den svenska livsmedelssektorns framtid, säger Sven-Erik Bucht.

Arenan en del av livsmedelsstrategin

Arbetet med att skapa en nationell samverkansarena för livsmedelssektorn har pågått en tid. För ganska precis ett år sedan togs ett viktigt steg på vägen då ett fyrtiotal företag i livsmedelssektorn skrev under en avsiktsförklaring om att de står bakom etableringen av en samverkansarena för en livsmedelssektor i världsklass. Regeringen svarade då snabbt genom att ge Tillväxtverket ett uppdrag inom livsmedelsstrategin att aktivt stötta sektorn i etableringen av en gemensam organisation. Nu ett år senare är arenan på plats och arbetet kommer så småningom drivas av livsmedelssektorn på egen hand.

Forskning och innovation – arenans huvudfokus

Vid lanseringseventet presenterades studien Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass som tagits fram av konsultföretaget Roland Berger på uppdrag av Tillväxtverket. Rapporten konstaterar bland annat att Bloombergs innovationsindex lyfter fram Sverige som ett av Europas mest innovativa länder inom sektorer som stål, skog och fordon, men att livsmedel rankas först på en 14:e plats. Dessutom visar rapporten att livsmedelssektorn i Sverige satsar jämförelsevis lite på forskning och utveckling. Sweden Food Arena vill ändra på detta. Att driva fram mer forskning och innovation i livsmedelskedjan blir arenans huvudfokus.

Tre tematiska områden

Sweden Food Arena kommer att fokusera på tre tematiska områden:

• Hälsa och smak

• Cirkulär mat

• Digitalisering och automation

En arbetsgrupp finns för varje tema som definierar området, gör en nulägesanalys, tar fram ett önskat läge 2025-2030 och en handlingsplan med möjliga åtgärder och initiativ.