Tidigare uppdrag inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi

Publicerad

Arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi har passerat halvtid. Regeringen har högt uppställda mål för arbetsmiljöpolitiken. Sedan strategin beslutades har regeringen beslutat om flera uppdrag till myndigheter.

  1. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.
  2. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv.
  3. Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att ta fram en gemensam digital plattform för information med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.
  4. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att omlokalisera sin verksamhet mot osund konkurrens från Stockholm till Mölndal.
  5. Åtta myndigheter har fått i uppdrag att utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Medel avsattes i BP18 för detta.
  6. Åtta myndigheter har fått ett uppdrag om digital information till utländska aktörer. Senast den 1 augusti 2018 ska en första version av portalsidan vara publicerad. Medel avsattes i BP18 för detta.