Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utvidgning, förberedelser inför Europeiska rådet och brexit på EU-möte

Publicerad

Utvidgningen, förberedelser inför Europeiska rådets möte och brexit var några av frågorna som EU-minister Anna Linde och hennes ministerkollegor diskuterade på Allmänna rådets möte 26 juni.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige när hon träffade sina europeiska motsvarigheter 26 juni för att förbereda EU-toppmötet senare samma vecka. Bland annat migration, rättstatsens principer i Polen, säkerhet och försvar samt brexit fanns på dagordningen. Foto: Europeiska unionens råd Foto: Europeiska unionens råd

Utvidgningen

Som första punkt på dagordningen hade EU-ministrarna en diskussion om utvidgningen. Ministrarna enades om slutsatser som säger att Albanien och Makedonien får börja förhandla om EU-medlemskap i juni 2019.

Migration, säkerhet och försvar, innovationer och digitalisering

EU-ministrarna förberedde också Europeiska rådets möte 28–29 juni då stats- och regeringscheferna sannolikt kommer att diskutera migration, handel, säkerhet och försvar samt jobb, tillväxt och konkurrenskraft.

Rättsstatens principer i Polen

På mötet presenterade EU-kommissionen sin bedömning av utvecklingen för rättsstatens principer i Polen. Rådet hade också en utfrågning där varje land fick möjlighet att ställa frågor om rättsstatens utveckling till Polen.

I december 2017 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att aktivera artikel 7 (1) i EU-fördraget. I artikeln står det att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden men att rådet ska höra landet i fråga först.

Brexit

På mötet förberedde EU-ministrarna brexitdiskussionen som stats- och regeringscheferna ska ha på Europeiska rådet 28–29 juni. EU-ministrarna fick en uppdatering av läget i förhandlingarna av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

EU-minister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om allmänna rådets möte 26 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.