Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Ylva Johansson om arbetsmarknadens parters förslag om strejkrätten

Publicerad

– Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna har kommit överens och tagit fram ett så väl bearbetat förslag, som enligt min mening i det här skedet verkar vara fullt genomförbart, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har bidragit till en stark omställningsförmåga och internationell konkurrenskraft samtidigt som reallönerna ökat under drygt två decennier. Regeringen vill fortsätta utveckla modellen så att den ska tjäna Sverige väl också i framtiden. Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn är dock ett exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande. Regeringen tillsatte därför 2017 en utredning som skulle göra en översyn av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Parallellt med utredningen har arbetsmarknadens parter tagit fram ett lagförslag i syfte att lösa samma problematik. Parternas förslag överlämnades till Ylva Johansson under tisdagen.

– När parterna är överens om ett lagförslag, som jag bedömer är väl genomarbetat och väl balanserat, i en sådan här svår och viktig fråga är det självklart för mig att det går före andra förslag, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsministern.

Stridsåtgärdsutredningen kommer att överlämna sitt slutbetänkande till Ylva Johansson på fredag den 8 juni.

Pressträff den 5 juni 2018

Ylva Johansson kommenterade parternas förslag om strejkrätten vid en pressträff i Rosenbad tisdagen den 5 juni.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.