Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Ylva Johansson om strejkrätten

Publicerad

I början av juni mottog arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett förslag om lagändringar från arbetsmarknadens parter. Hör Ylva berätta om förslaget och om den utredning regeringen tillsatte 2017 som hade i uppdrag att göra en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.