Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om bioekonomiprogram och samtal om utflyttning av statliga jobb på nordiskt ministerrådsmöte i Haparanda

Publicerad

Den 26 till 27 juni hölls två nordiska ministerrådsmöten i Haparanda med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som värd. Nordiska ministrar med ansvar för jordbruk, skogsbruk och fiske beslutade bland annat om ett nordiskt bioekonomiprogram och ministrar med ansvar för regional utveckling diskuterade utflyttning av statliga jobb.

 • Grupporträtt av nordiska ministrarna.

  Nordiska ministrarna. Från vänster: Kristian Thor Juliusson, minister Island, SigurԺur Ingi Jóhannsson, Transport- och kommunalminister från Island, Jari Partanen, statssekreterare trafik- och kommunikationsministeriet i Finland, Camilla Gunell, vice lantråd, Åland, Per Krogsgaard Christiansen, Fødevarestryrelsen, Jon Georg Dale, Lantbruks- og matminister, Norge, Høgni Hoydal minister från Färöarna. Längst fram: DagFinn Höjbråten generalsekreterare i nordiska ministerrådet och Sven-Erik Bucht landsbygdsminister Sverige.

  Foto: Johanna Dahlin/Regeringskansliet.

 • En man och en kvinna samtalar utomhus. I bakgrunden ser man en husvagn, en lada och grönt gräs.

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht välkomnar Camilla Gunnell från Ålands landskapsregering i samband med en exkursion med fiske i Torneälven vid Matkakoski.

  Foto: Johanna Dahlin/Regeringskansliet.

 • Två män står och talar till en grupp. I förgrunden ser man Sven-Erik Bucht, landsbygdsministern.

  De två ministerråden möttes för första gången i en gemensam diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Diskussionen leddes av Tomas Engholm, kommunikationschef på Näringsdepartementet och Fredrik Stark, specialist på trådlös kommunikation.

  Foto: Johanna Dahlin/Regeringskansliet.

Beslut om ett strategiskt bioekonomiprogram för Norden

Ett resultat av ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk var beslutet om ett strategiskt bioekonomiprogram för Norden. Programmet ska bidra till att underlätta utvecklingen av både nya och gamla värdekedjor och optimera möjligheterna för produktion och värdeskapande av biomassa. I programmet finns 15 insatser för att stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi. Arbetet med strategin inleddes under det isländska ordförandeskapet 2014 då en bioekonomipanel tillsattes i syfte att presentera ett strategiskt program.

Nordiskt bioekonomiprogram: 15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring


Andra frågor på dagordningen för ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk var finansieringen av NordGen (Nordiskt genresurscenter) och hur en balans mellan budget och verksamhet kan uppnås. Dessutom diskuterades behovet att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna, användning av ny teknik och digitalisering inom fiskenäringarna samt nordiska initiativ inom besöksnäringen.

Ministrar för regional utveckling delade erfarenheter av att flytta statliga jobb

Ministrarna för regional utveckling hade två frågor på sin agenda, dels samarbete över landsgränser och dels omlokalisering av statliga jobb. Ministrarna delade med sig av sina länders erfarenheter att flytta statliga jobb från storstadsregioner till mer glest befolkade delar av landet. En slutsats utifrån diskussionen är att det är en svår process att flytta statliga jobb, men att det kan ge stor effekt när det gäller på fördelning av tillväxt och utveckling.

Gemensam diskussion för två ministerråd

De två ministerråden möttes i en gemensam informell diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Det är första gången som ministerråden har ett gemensamt möte och av diskussionsviljan att döma var det ett lyckat grepp. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.