Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit på Allmänna rådets möte

Publicerad

När EU-ministrarna möttes 20 juli var den enda frågan på dagordningen Storbritanniens utträde ur EU. EU-ministrarna diskuterade förhandlingsläget mellan EU och Storbritannien.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Läget i förhandlingarna om brexit behandlas på det sista mötet i ministerrådet innan semestern. EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige. Foto: Europeiska rådet

Läget i förhandlingarna

Chefsförhandlare Michel Barnier inledde med att ge ministrarna en bild av hur förhandlingsläget ser ut nu, efter mötet i Europeiska rådet i slutet av juni och efter att den brittiska regeringen publicerat ett så kallat vitpapper om hur den ser på den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Ministrarna diskuterade sedan förhandlingsläget och EU:s reaktioner på det brittiska vitpappret.

Sverige representerades av EU-ambassadör Lars Danielsson.

 

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Allmänna rådets möte 20 juli

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.