Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Krishanteringsrådet samlas för att diskutera torkan och bränderna

Publicerad

I dag har krishanteringsrådet samlats i ett extrainkallat möte för att utbyta information på strategisk nivå om torkan och de pågående bränderna. På mötet deltog myndigheter som arbetar med de pågående händelserna.

Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, justitie- och inrikesministerns statssekreterare Charlotte Svensson och överbefälhavare Micael Bydén.
Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, justitie- och inrikesministerns statssekreterare Charlotte Svensson och överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Regeringskansliet

Krishanteringsrådet leds av justitie- och inrikesministerns statssekreterare Charlotte Svensson. 

− I det uppkomna läget har det varit viktigt för regeringen och Regeringskansliet att samla krishanteringsrådet till ett möte för att på en strategisk nivå utbyta information och diskutera situationen med torka och bränder på flera håll. Jag ville försäkra mig om att alla aktörer har de resurser och den information de behöver, men också att myndigheterna arbetar med att förutse och hantera de problem som kan uppstå ur ett längre perspektiv.

Under normala förhållanden sammanträder krishanteringsrådet två gånger per år för allmän orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet. Vid allvarliga händelser och kriser kan rådet extrainkallas för informationsutbyte.

I rådet ingår rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet ingår även en landshövding som företräder länsstyrelserna samt berörda statssekreterare. Deltagare kan också adjungeras vid behov. Justitie- och inrikesministerns statssekreterare har till detta möte även kallat generaldirektörerna för Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SMHI och Trafikverket.