Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Möjligt kräva lika lön för lika arbete inom EU

Publicerad

EU:s så kallade utstationeringsdirektiv är ändrat så att både inhemska och utländska arbetstagare som utför samma arbete ska kunna kräva lika lön. En särskild utredare ska ta fram förslag på hur de nya EU-reglerna ska genomföras i Sverige. Det var en av nyheterna på regeringens pressfika den 12 juli.

 • Fem statsråd deltog på årets andra pressfika med regeringen.

  Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson, utbildningsminister Gustav Fridolin, arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog på veckans pressfika med regeringen. Beslut som fattats under dagens regeringssammanträde presenterades för journalister på plats.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson.

  Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson berättade om regeringens arbete med att få till stånd ändringar i EU:s så kallade utstationeringsdirektiv och göra det möjligt för arbetstagare i EU att kräva lika lön för lika arbete.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Utbildningsminister Gustav Fridolin.

  I dag har regeringen fattat beslut om att elever i högstadiet ska få mer undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa. Utbildningsminister Gustav Fridolin intervjuas om beslutet.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht flankerad av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

  Under dagens pressfika presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht regeringens nya satsningar på näringslivet på Sveriges landsbygder.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson berättade att regeringen utsett en ny justitiekansler och en ny riksåklagare.

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ledde årets andra pressfika och berättade bland annat om regeringens arbete med att få till stånd ändringar i EU:s så kallade utstationeringsdirektiv och göra det möjligt för arbetstagare i EU att kräva lika lön för lika arbete. Den 21 juni ändrades utstationeringsdirektivet och därför utser regeringen i dag Marie Granlund till särskild utredare med uppdrag att se över hur ändringarna ska genomföras i svensk lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2019.

Pressmeddelande (arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson):
Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet

Näringslivssatsning på landsbygder

Regeringen har i dag beslutat om ett företagspaket som syftar till att öka konkurrenskraften i näringslivet på Sveriges landsbygder. Satsningen omfattar 890 miljoner kronor under åren 2019–2020. Genom beslutet utses även Tillväxtverket till samordnande myndighet för den sammanhållna landsbygdspolitiken. 

Pressmeddelande (landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och närings- och innovationsminister Mikael Damberg):
Regeringen storsatsar på näringslivet på Sveriges landsbygder  

Mer matematik- och idrottsundervisning

Eleverna ska få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet. Det har regeringen beslutat i dag. Regeringen utökar också ämnet idrott och hälsa med 100 timmar för elever i grundskolan. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019.

Pressmeddelande (utbildningsminister Gustav Fridolin):
Nu får eleverna mer undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa  

Petra Lundh ny riksåklagare

Regeringen utser Petra Lundh till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Petra Lundh tillträder anställningen som riksåklagare den 1 september 2018.

Pressmeddelande (justitie- och inrikesminister Morgan Johansson):
Ny riksåklagare och chef för åklagarmyndigheten  

Marie Heidenborg ny justitiekansler

Regeringen utser Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern. Marie Heidenborg tillträder anställningen som justitiekansler den 1 september 2018.

Pressmeddelande (justitie- och inrikesminister Morgan Johansson):
Ny justitiekansler och chef för Justitiekanslern 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Regeringens sommarfika

Under sommaren bjuds medier in för en traditionsenlig sommarfika med statsråd som deltagit i regeringssammanträdena. Aktuella datum är:

• 12 juli
• 19 juli
• 2 augusti

Närvarande statsråd

Följande statsråd närvarade vid sommarfikat 12 juli:

• Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
• Utbildningsminister Gustav Fridolin
• Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
• Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
• Närings- och innovationsminister Mikael Damberg