Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Nordkorea, Libyen och Östliga partnerskapet på EU:s utrikesråd

Publicerad

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina kollegor i Bryssel 16 juli står Nordkorea, Libyen och det Östliga partnerskapet på dagordningen. Som vanligt inleder EU:s höga representant Frederica Mogherini med en översikt av de aktuella frågorna. Hon kommer då att nämna Somalia Partnership Forum som Sverige arrangerar tillsammans med EU och Somalias regering.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige när EU:s utrikesråd möts i Bryssel 16 juli. Nordkorea, Libyen och EU:s östliga partnerskap kommer att behandlas på mötet. Foto: EU-representationen

Nordkorea

Ministrarna kommer att diskutera situationen i Nordkorea efter toppmötet mellan USA och Nordkorea och i ljuset av den pågående dialogen mellan Nord- och Sydkorea.

Regeringen välkomnar utvecklingen och anser att lättnader i FN:s sanktioner endast kan ske när verifierbara steg för avveckling tagits av Nordkorea.

Libyen

Situationen i Libyen är den andra punkten på dagordningen. Regeringen anser att utvecklingen i landet och bristen på en fredlig lösning är oroande och manar alla libyska parter att arbeta för en kompromiss.

Östliga partnerskapet

Utrikesministrarna kommer också att behandla samarbetet med länderna öster om i EU i det så kallade Östliga partnerskapet och de 20 mål som sattes upp för länderna på toppmötet i Bryssel i november 2017.

Regeringen anser att det är viktigt att EU även framöver stöttar samarbetet med länderna i det Östliga partnerskapet. Ministrarnas diskussion är också ett tillfälle att förbereda 10-års jubiléet nästa år liksom de framgångar som samarbetet inom det Östliga partnerskapet bidragit till, inte minst inom reformområdet.

Regeringen betonar vikten av att EU stöttar reformarbetet som bör vara uthålligt och villkorat.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Somalia Partnership Forum 16-17 juli

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 16 juli

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.