Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 26

Publicerad

Veckan som gick: Mellanöstern- och Nordafrikadebatt, Afghanistan/UNAMA, Syrien (politiska och humanitära spåret), icke-spridning/JCPOA, Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler, UNRCCA, Sydsudan/UNMISS, Mali/MINUSMA, Fredsbyggandekommissionen (PBC), minhantering, DRK-sanktioner, Golanhöjderna/UNDOF och Darfur/UNAMID.

Säkerhetsrådets medlemmar röstar
Säkerhetsrådet förlängde mandatet för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) till den 30 juni 2019. Foto: UN Photo / Evan Schneider

Veckan inleddes med en debatt om situationen i Mellanöstern och Nordafrika, lett av den ryske viceministern för FN-frågor Sergej Versjinin. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres framhöll regionens rika historia av samförstånd men varnade för den volatilitet som präglar regionen. I det svenska anförandet betonades bland annat att grundorsaker till konflikter måste hanteras tidigt, att legitima och trovärdiga institutioner för samhällsfunktioner behöver etableras och att säkerhetsrådet måste axla sitt ansvar för situationen i Mellanöstern och Nordafrika.

Sveriges anförande kan ses här (vid 2:20:22) och läsas här. Generalsekreterarens anförande kan läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

På tisdagen hölls den kvartalsvisa debatten om FN-missionen i Afghanistan, UNAMA. Stöd uttrycktes av flertalet rådsmedlemmar för den afghanske presidenten Ashraf Ghanis fredsansträngningar liksom för Kabulprocessen. Sverige, liksom ett antal andra rådsmedlemmar, underströk vikten av kvinnors deltagande i de politiska processerna.

Sveriges anförande kan ses här (vid 01:29:00) och läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

På onsdagen hölls ett sammanslaget möte om Syrien i de politiska och humanitära spåren. FN-sändebudet Staffan de Mistura och John Ging, insatschef vid FN:s humanitära kontor OCHA, briefade rådet. De Mistura delgav att vissa försiktiga framsteg skett i arbetet att etablera en konstitutionell kommitté. Han noterade även det brev han mottagit från Sverige, Peru och Storbritannien om kvinnors deltagande i kommittén. Ging betonade att de humanitära konsekvenserna av stridigheterna i sydvästra Syrien. Samtliga rådsmedlemmar tog till orda i öppen kammare.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:15:00). En Facebooktext om Syrien av utrikesminister Margot Wallström kan läsas här, likaså twittrade utrikesministern om situationen i sydvästra Syrien. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Senare samma dag genomförde säkerhetsrådet, i enlighet med rapporteringscykeln, ett öppet möte om säkerhetsrådsresolution 2231 (2015), som handlar om det kärntekniska avtalet JCPOA. Undergeneralsekreteraren för politiska frågor Rosemary DiCarlo, briefade rådet. Sverige, liksom de flesta andra rådsmedlemmar, betonade vikten av avtalets fortsatta genomförande.

Mötet kan ses här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Samma dag antog säkerhetsrådet resolution 2422 som förlängde mandatet för den Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler (IRMCT/MICT). 14 rådsmedlemmar, inklusive Sverige, röstade för resolutionen, medan en rådsmedlem (Ryssland) avstod.

Mötet och omröstningen kan ses här.

Under onsdagen antogs även ett pressuttalande till fördömande av en attack mot FN-insatsen UNMISS i Sydsudan.

På torsdagen hölls de halvårsvisa konsultationerna om regionala FN-centret i Ashgabat UNRCCA (United Nations Centre for Preventative Diplomacy for Central Asia). Centrets chef Natalia Gherman briefade rådet och betonade den politiska viljan till stärkt samarbete i regionen samtidigt som hon underströk att flera utmaningar kvarstod, däribland terrorism.

Under torsdagen genomfördes även ett möte om Sydsudan och FN:s insats UNMISS. Dagen före hade en överenskommelse slutits om samtal för fred i Sydsudan. Assisterande generalsekreterare för fredsbevarande insatser Bintou Keita briefade rådet och betonade bland annat vikten av en inkluderande fredsprocess, där även kvinnor och ungdomar fick plats. Rådets medlemmar uttryckte uppskattning för överenskommelsen, men samtidigt fortsatt oro för den mycket allvarliga humanitära situation som finns i landet.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Under torsdagen antogs dessutom en resolution som förlänger mandatet för FN:s insats MINUSMA i Mali med ytterligare tolv månader. Resolutionen antogs med enhällighet. Insatsens sammansättning och storlek kvarstår. Genom mandatförlängningen stärks även insatsens fokus på stöd till fredprocessen i Mali och genomförandet av fredsavtalet. Resolutionen innehåller även nya skrivningar om kopplingen mellan klimatförändringar och säkerhet i Mali.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

På fredagen hölls en briefing i säkerhetsrådet om FN:s Fredsbyggandekommission (PBC) som åtföljdes av den årliga informella interaktiva dialogen (IID) mellan PBC och säkerhetsrådet. Mötet utgjorde ett tillfälle att främja samverkan mellan de två organen. Sverige bidrog i sin roll som koordinator mellan säkerhetsrådet och PBC till att initiera mötet.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här. Mer information om Fredsbyggandekommissionen finns här.

Senare samma dag hölls ett möte om minhantering, i enlighet med minhanteringsresolutionen 2365 som antogs juni 2017. Sekretariatet betonade i sin briefing att minhantering, inklusive minröjning, är ett villkor för stabilisering och fredsbyggande – och i förlängningen för hållbar utveckling.

Sveriges anförande kan läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Samma dag förlängde säkerhetsrådet enhälligt sanktionerna mot Demokratiska Republiken Kongo. Sveriges initiativ från förra året – att attacker mot sanktionsexperter ska utgöra ett sanktionskriterium – kvarstår.

FN:s egen sammanfattning från mötet, inklusive resolutionstexten, kan läsas här.

På fredagen förlängdes mandatet för FN:s observatörsstyrka i Golanhöjderna (UNDOF) med ytterligare sex månader. Förlängningen var en så kallad teknisk förlängning, och inga större förändringar har gjorts i insatsens mandat.

FN:s egen sammanfattning från mötet, inklusive resolutionstexten, kan läsas här. Mer informationen om UNDOF finns här.

Samma dag antogs även en kort resolution som förlänger mandatet för FN:s och AU:s gemensamma insats UNAMID i Darfur (Sudan) med två veckor. Den formella mandatförlängningen sker därför i mitten av juli.

FN:s egen sammanfattning från mötet, inklusive resolutionstexten, kan läsas här.

Under juli är Sverige ordförande i säkerhetsrådet. Den främsta uppgiften som ordförande är att leda rådets arbete. Sveriges ambition är att i linje med mötet i Backåkra (se veckobrev 16/2018) verka för resultatinriktade, inkluderande samt transparenta arbetsmetoder. Vi kommer fortsatt att ta avstamp i vårt diplomatiska "DNA": folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt ett humanitärt perspektiv. Ordförandeskapets arbetsprogram ska antas den 2 juli och det kommer att bli en intensiv månad. Utöver mandatförlängningar och regelbunden återrapportering vill Sverige att rådet hanterar ett antal andra frågor – till exempel Jemen och Myanmar – mot bakgrund av utvecklingen på marken. Med ordförandeskapet som plattform, och vid möten i säkerhetsrådet som kommer att ledas av statsministern respektive utrikesministern, avser Sverige också att ta vidare arbetet med våra prioriteringar kvinnor, fred och säkerhet; barn och väpnad konflikt; klimat och säkerhet samt konfliktförebyggande.

Artikel om Sveriges ordförandeskap finns här.