Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 27

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Sveriges förslag till månadsprogram antas, Syrien/kem, Jemen, Syrien med anledning av situationen i sydvästra Syrien, Sydsudan/sanktioner och Arriamöte om Internationella brottsmålsdomstolen (ICC).

Sverige övertog ordförandeskapet för FN:s säkerhetsråd söndag den 1 juli (för mer information om Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet, se föregående veckas veckobrev). Arbetsveckan inleddes på måndagen med det formella antagandet av säkerhetsrådets månadsprogram för juli.

Senare samma dag genomförde FN-ambassadör Olof Skoog möten med media och företrädare för civilsamhället för att informera om det svenska ordförandeskapet.

I ett pressuttalande som publicerades på måndagen fördömde rådet den terroristattack som ägt rum i Jalalabad, Afghanistan, föregående dag och som orsakat minst 19 dödsoffer.

På tisdagen ägde de månatliga slutna konsultationer om Syrien i kemvapenspåret rum. FN:s nedrustningschef Izumi Nakamitsu briefade rådet. Flera rådsmedlemmar kommenterade föregående veckas specialsession i statspartskonferensen för kemvapenkonventionen i Haag. Sverige framhöll att den svenska regeringen hade ställt sig bakom beslutet om att ge OPCW ansvar för attribution vid kemvapenattacker mot bakgrund av säkerhetsrådets oförmåga att enas och att ett fortsatt vakuum i denna fråga ej var acceptabelt.

Torsdagen inleddes med ett viktigt extrainsatt möte som Sverige arrangerat om Jemen. På svenskt initiativ kunde ett för dagen samstämmigt råd komma överens om ett antal presselement. Rådet gav starkt stöd till FN-sändebudet Martin Griffiths fredsansträngningar och uppmanade alla parter att engagera sig konstruktivt för en politisk lösning. John Ging, insatschef vid FN:s humanitära kontor (OCHA), uppmärksammade vid mötet att det var omfattande risk för kolera igen, inte minst i Hodeida.

Under torsdagen hölls även extrainsatta slutna diskussioner, på begäran av pennhållarna Kuwait och Sverige, om den kraftigt försämrade humanitära situationen i sydvästra Syrien. John Ging briefade rådet även vid detta möte. Han uppgav att internflyktingarna – som bedömdes utgöras av ca 300 000 personer – var i en väldigt utsatt situation där de bland annat saknade tillgång till vatten och skydd i ca 45 graders hetta. De flesta rådsmedlemmarna, däribland Sverige, betonade vikten av skydd av civila och av att snarast återuppta leveranser av nödhjälp över den syrisk-jordanska gränsen.

Senare samma dag genomfördes slutna konsultationer om sanktionsregimen för Sydsudan. Undergeneralsekreterare för fredsbevarande insatser Jean-Pierre Lacroix briefade rådet. Nuvarande sanktioner löper ut den 15 juli varför rådet återkommer till frågan under kommande vecka.

På fredagen hölls ett så kallat "Arriamöte" (ett informellt möte utanför rådskammaren) om förhållandet mellan säkerhetsrådet och den internationella brottmålsdomstolen (ICC) med samtliga åtta rådsmedlemmar som också är Romstadgeparter som medvärdar, inklusive Sverige. Huvudanledningen till mötet var att uppmärksamma att Romstadgan firar 20 år i juli. Domstolens åklagare Fatou Bensouda var en av huvudtalarna och fokuserade på hur rådet bättre kan ta sig an frågor rörande ansvarsutkrävande inom ramen för fred och säkerhet. I det svenska inlägget lyftes vikten av att rådets samarbete med domstolen utgör en naturlig del av rådets agenda. Även domstolens arbete inom frågor som rör gender och barn i väpnad konflikt lyftes.
Det svenska inlägget kan läsas här.

Ett antal förhandlingsprocesser pågår som vanlig parallellt vid sidan av mötesverksamheten i rådets kammare. För närvarande handlar det bland annat om kommande mandatförlängning av insatsen i Darfur, UNAMID. Till grund ligger en gemensam AU/FN-översyn som konstaterar att den förbättrade säkerhetssituationen medger fortsatta neddragningar av insatsen.