Innehållet publicerades under perioden

-

Tätt samarbete för att hitta lösningar på torkans konsekvenser

Publicerad · Uppdaterad

Väderförhållandena och den utbredda torkan har lett till skogsbränder på flera håll i landet och till problem för bland annat lantbrukare och livsmedelsproduktionen. Regeringen följer händelseutvecklingen noga och har ett tätt samarbete med ansvariga myndigheter för att hantera situationen.

– Svensk räddningstjänst håller internationell toppklass och gör just nu fantastiska insatser, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om brandbekämpningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar berörda myndigheter och bistår även med skogsbrandsdepåer för att stödja räddningstjänsten ytterligare.

Sverige tar även hjälp av andra länder. Via EU har MSB skickat en förfrågan om flyg för skogsbrandssläckning och flygplan kommer att vara på plats på onsdag. Även Norge hjälper till med ytterligare helikoptrar för brandbekämpningen.

– Myndigheternas arbete är avgörande för att bekämpa bränderna. Men vi har alla ett eget personligt ansvar. På många håll i landet råder eldningsförbud. Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig, säger Morgan Johansson.

Samarbete för att hitta lösningar för ett torkdrabbat jordbruk

Torkan orsakar också en pressad situation för Sveriges lantbrukare och regeringen samarbetar nu intensivt med Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att hitta lösningar på lantbrukarnas stora problem och för att säkra livsmedelsproduktionen.

Pressmeddelande: Tätt samarbete för att hitta lösningar för ett torkdrabbat jordbruk

Ansvaret för räddningsinsatser vid skogsbränder

  • Ansvaret för räddningsinsatser vid en skogsbrand är kommunalt. Om det behövs omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får en länsstyrelse ta över ansvaret och då också utse en räddningsledare.
  • Räddningsledaren kan även begära hjälp av Försvarsmakten som då är skyldiga att delta med personal och egendom i räddningsinsatser.
  • Via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer staten den kommunala räddningstjänsten med förstärkningsresurser, både genom materiel och expertis, bland annat med råd och stöd vid räddningsledning.