Artikel från Socialdepartementet

Värmebölja och hälsa

Publicerad · Uppdaterad

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Här finns samlad information och nyttiga länkar om värmens effekter.

Foto: Samantha Mitchell/Folio

Riskgrupper är framförallt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Regeringen har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Socialdepartementet har haft möten med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mötena syftade till att få en uppdaterad lägesbild av myndigheternas arbete samt information om situationen i svensk vård och omsorg med anledning av värmen och bränderna. Samordningsmöten kommer att hållas veckovis så länge den aktuella situationen kvarstår.

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177 Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till värmeböljan.

Råd vid värmebölja på 1177 Vårdguidens webbplats

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vården och omsorgen.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats


Höga temperaturer kan påverka tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel. På Livsmedelsverkets hemsida finns information och råd.

Torkan - frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats

Samarbete mot torkan och värmens konsekvenser

Den långvariga värmen och torkan har fått betydande konsekvenser för samhället. I nuläget pågår ett stort antal skogsbränder runt om i landet och jordbruket har drabbats märkbart av torkan. Den höga temperaturen kan också få konsekvenser för hälsan, särskilt hos äldre och sjuka. Regeringen följer händelseutvecklingen noga och har ett tätt samarbete med ansvariga myndigheter för att hantera situationen.