Det nya regelverket om behandling av personuppgifter kompletteras på utbildningsområdet

Publicerad

Den 19 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag om lagändringar på utbildningsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Det beslutet och vissa förordningsändringar på utbildningsområdet som regeringen beslutat om innebär framför allt att enskilda utbildningsanordnare från och med den 1 augusti 2018 får motsvarande möjligheter som myndigheter att vid behov behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser. Det sker genom ändringar i skollagen, lagen om tillstånd att utfärda vissa examina, lagen om yrkeshögskolan och förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Samtidigt har lagar och förordningar på utbildningsområdet även anpassats i övrigt till det nya regelverket om behandling av personuppgifter, som består av EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Det handlar bland annat om anpassningar i studiestödsdatalagen och studiestödsdataförordningen.