EU:s försvarssamarbete i fokus på ministermöte i Wien

Publicerad

Jan Salestrand, statssekreterare hos Peter Hultqvist, deltog den 29 till 30 augusti på EU:s informella försvarsministermöte i Wien. Vid mötet diskuterade deltagarna Västra Balkan, genomförandet av EU:s permanent strukturerade försvarssamarbete (Pesco), lednings- och finansieringsfrågor kopplade till EU-ledda insatser och den europeiska försvarsfonden (EDF).

Statssekreterare Jan Salestrand framför entrén till mötesbyggnaden.
Statssekreterare Jan Salestrand representerade Sverige vid det informella försvarsministermötet i Wien. Foto: Regeringskansliet

Den 29 augusti diskuterade medlemsstaterna EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Syftet med diskussionen var att uppmuntra EU:s partnerländer på Västra Balkan att delta i olika initiativ som rör den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Vid mötet deltog även representanter från Nato och FN för att informera om sitt arbete i regionen och hur de ser på framtida samarbeten med EU.

Dag två diskuterades EU:s permanent strukturerade försvarssamarbete (Pesco) lednings- och finansieringsfrågor kopplade till EU-ledda insatser och den europeiska försvarsfonden (EDF). Även EU-insatsen Operation Sophia belystes, med anledning av den pågående översynen av insatsens mandat.