Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden – lägst andel långtidsarbetslösa ungdomar på 10 år

Publicerad

Svensk arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt. Arbetslösheten är nu nere på 6,2 procent, siffror som Sverige inte sett sedan strax före finanskrisen 2008. Inte minst bland ungdomar är utvecklingen stark, vilket avspeglas i den lägsta andelen långtidsarbetslösa ungdomar på 10 år.

Utvecklingen på svensk arbetsmarknad är fortsatt mycket stark. Det visar den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån, SCB, som belyser det andra kvartalet 2018.

Sedan regeringen tillträdde har antalet sysselsatta ökat med cirka
300 000. Totalt uppgår antalet sysselsatta i Sverige nu till 5 100 000 personer.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka
Arbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu nere på 6,2 procent. Det är en minskning med 1,7 procentenheter sedan regeringen tillträdde. Bland kvinnor uppgår arbetslösheten till 6,0 procent och bland män 6,4 procent.

Stark utveckling även bland unga
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och uppgår nu till 15,9 procent – en minskning med 6,7 procentenheter sedan regeringen tillträdde. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 52 000 personer.

Andelen långtidsarbetslösa ungdomar har minskat med 2,4 procentenheter och motsvarar idag 10,7 procent av den totala gruppen arbetslösa ungdomar, vilket är den lägsta siffran på 10 år. I antal handlar det om en minskning med 8 000 personer till att nu omfatta 9 000 personer – den lägsta siffran under hela 2000-talet.

Minskad skillnad mellan utrikes- och inrikes födda ungdomar
Sedan det tredje kvartalet 2014 har arbetslösheten minskat med 7,2 procentenheter för inrikes födda och 10,4 procentenheter för utrikes födda ungdomar. Skillnaden mellan grupperna har minskat med 3,2 procent. Arbetslösheten bland inrikes födda ungdomar ligger nu på 13,1 procent och bland utrikes födda på 29,6 procent.

–Det är såklart mycket glädjande att se den här positiva utvecklingen. Bara under de senaste fyra kvartalen är det 89 000 fler människor som har ett jobb att gå till. Det är en ökning som motsvarar ett helt Växjö eller Karlstad. Det visar att regeringens insatser ger resultat. Men nu ska vi se till att skillnaden fortsätter att minska mellan inrikes- och utrikes födda på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?