Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel

Frukostseminarium om demokratins utmaningar

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag på ett frukostseminarium presenterat tre demokratiambassadörer, som tillsammans med Peter Örn kommer att arbeta i regeringens kommitté Demokratin 100 år. De tre ambassadörerna är Lena Posner Körösi, Rosaline Marbinah och Emma Frans.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in till frukostseminarium för att samtala med demokratiambassadörerna om läget i demokratin, demokratins utmaningar och hur demokratin kan främjas, förankras och försvaras. Se hela samtalet här!

Regeringens demokratikommitté – Demokratin 100 år
Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och har presenterat en strategi för att främja, förankra och försvara demokratin. Som en del i arbetet tillsätter regeringen också en demokratikommitté. Kommitténs arbete leds av Peter Örn. Kommittén har tillsatts mot bakgrund av att det 2021 gått 100 år är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Kommitténs uppdrag är att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta. Idag utsågs tre demokratiambassadörer: Lena Posner Körösi, Rosaline Marbinah och Emma Frans, att tillsammans med Peter Örn arbeta för en stark demokrati. 


 

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Kommittén Demokratin 100 år

Demokratiambassadörerna ska jobba fram till 2022 för att uppmärksamma demokratifrågorna inför och under 100-års firandet.

  • Peter Örn är kommitténs ordförande. Han har tidigare bl.a. varit VD för Sveriges radio, varit generalsekreterare för Röda korset och deltagit i en rad statliga utredningar,
  • Emma Frans. Doktor i medicinsk epidemiologi. Står bakom artikelserien Vetenskapskollen i SvD. Författare, bloggare och mottagare av Stora Journalistpriset 2017,
  • Rosaline Marbinah. Ordförande i Sveriges ungdomsorganisationer LSU. Tidigare ordf. för utrikespolitiska förbundet,
  • Lena Posner Körösi. Leg. Psykolog. Ordf. för Amanah, Malmö, ordf. för Paideia folkhögskola och samhällsdebattör.