Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik lanserad

Publicerad

Den 23 augusti presenterade utrikesminister Margot Wallström en handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik.
− I ett hårdnande klimat där mänskliga rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och hotas alltmer, och i en värld med ett minskande demokratiskt utrymme, behövs en feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Jag hoppas att denna handbok kan vara en hjälp på vägen för alla oss som vill fortsätta kämpa för en jämställd värld, säger Margot Wallström.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström lanserade handboken i feministisk utrikespolitik 23 augusti. Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

Handboken sprider lärdomar och exempel från fyra års arbete med den feministiska utrikespolitiken. Samtidigt beskriver den bara ett axplock av alla erfarenheter, inte minst eftersom arbetet hela tiden fortsätter att utvecklas.

Sverige är först i världen med att bedriva en feministisk utrikespolitik. Boken är tänkt att kunna vara ett stöd såväl för utrikesförvaltningen som statsförvaltningen och samhället i övrigt. Men boken väntas också få en utländsk läsekrets eftersom det finns stort internationellt intresse för politiken.

Handboken har ambitionen att besvara en hel del av frågorna om hur Sverige har arbetat med att utveckla och genomföra den feministiska utrikespolitiken och är uppdelad så att den ska vara relevant vare sig man arbetar multilateralt, bilateralt eller med normförändring.

Handboken finns tillgänglig på regeringen.se och finns både på svenska och engelska samt i såväl pdf-format som i tryckt format.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Genväg