Innehållet publicerades under perioden

-

Möjlig brandbekämpning med Sjöfartsverkets helikoptrar utreds

Publicerad

Brandbekämpningen, torkan och hettan stod i fortsatt fokus på pressfikat den 2 augusti med regeringen. Möjligheterna att använda Sjöfartsverkets helikoptrar till brandbekämpning togs upp. En studie om konsekvenserna för svensk ekonomi av amerikanska skyddstullar togs också upp.

Fem statsråd deltog på sommarens sista pressfika med regeringen.
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, infrastrukturminister Tomas Eneroth och EU- och handelsminister Ann Linde deltog på sommarens sista pressfika med regeringen. Foto: Linda Svenske/Regeringskansliet

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson inledde pressfikat med att tacka alla som hjälpt till att få det fartyg som gått på grund i Västervik bogserat in till Oskarshamns hamn.

Beträffande skogsbränderna berättade arbetsmarknads- och etableringsministern att läget stabiliserats men är fortsatt allvarligt samt att torkan och värmen fortsätter påverka både människor och djur.

Arbetsmarknads- och etableringsministern berättade också att arbetsmarknadsläget är gott med stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Till exempel är andelen långtidsarbetslösa ungdomar i åldersgruppen 15-24 år den lägsta på tio år och sysselsättningen ökar för såväl inrikes som utrikes födda ungdomar.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, tog upp regeringens medverkan på EuroPride 2018 och vikten av lika rättigheter och möjligheter för alla i Sverige. I år är det tredje gången Stockholm står värd för EuroPride.

Brandbekämpning med Sjöfartsverkets helikoptrar

Sjöfartsverket får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att deras sjö- och flygräddningshelikoptrar ska kunna användas till brandbekämpning. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018. Sjöfartsverket ska också se över vilka helikoptrar som kan bli operativa inom kort och därmed kunna delta i eftersläckningsarbetet. Denna del av uppdraget ska redovisas senast 14 september.

Pressmeddelande (infrastrukturminister Tomas Eneroth):
Regeringen vill kunna bekämpa bränder med Sjöfartsverkets helikoptrar

Skyddstullar kan påverka svensk export 

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. En ny studie visar att cirka 3 900 jobb i den svenska fordonsindustrin skulle kunna drabbas om USA införde skyddstullar på motorfordon.

Pressmeddelande (EU- och handelsminister Ann Linde):
Ann Linde presenterar studie om konsekvenserna för svensk ekonomi av amerikanska ståltullar och möjliga fordonstullar

Skattegynnat grönt sparande utreds

En utredning ska lämna förslag på förändringar av skattereglerna för att främja sparande där kapitalet används för att finansiera gröna projekt. Ett skatteincitament kan utformas på olika sätt, till exempel i form av en avdragsrätt eller en skattereduktion. Utredningen ska analysera fördelarna och nackdelarna med olika alternativ. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2020. Det beslutade regeringen i dag.

Pressmeddelande (minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin):
Regeringen utreder vägar för att främja grönt sparande  

Genvägar

Pressträffar

Under sommaren bjuds medier in till pressträffar med statsråd efter regeringssammanträdena. Aktuella datum är:

• 2 augusti

Närvarande statsråd

Följande statsråd närvarade vid pressträffen 2 augusti:

• Infrastrukturminister Tomas Eneroth
• EU- och handelsminister Ann Linde
• Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
• Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
• Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan