Innehållet publicerades under perioden

-

Samtal om hur bostäder kan anpassas för att möta klimatförändringarna

Den 30 augusti samlades representanter för byggföretag och branschorganisationer för att under bostadsminister Peter Erikssons ledning diskutera hur bostäder kan utformas för att tackla effekterna av klimatförändringarna.

Flera människor står tillsammans i ett konferensrum
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson bjöd in representanter för byggföretag och branschorganisationer till en diskussion kring hur bostäder kan utformas för att tackla effekterna av klimatförändringarna. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Efter den rekordvarma sommaren då höga temperaturer i bostäder påverkade många människor bjöd Peter Eriksson in till diskussion kring klimatanpassning av byggnader. På mötet diskuterade man sommarens situation och vad klimatförändringarna betyder för framtiden, hur aktörerna arbetar och framförallt om det finns behov av lagändringar eller andra åtgärder från regeringens sida.

– Mötet var väldigt intressant och givande. Vi hade konstruktiva diskussioner kring ett område som vi behöver fokusera mer på, säger Peter Eriksson.  

Flera myndigheter, företag och organisationer arbetar med frågor om klimatförändringarnas konsekvenser. Regeringen har till exempel givit Boverket i uppdrag att arbeta med klimatanpassning.

Ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning finns på SMHI och deras webbplats Klimatanpassningsportalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.