Artikel från Utrikesdepartementet

Uppföljning av Barnforum – fortsatt engagemang för barn och väpnad konflikt

Publicerad

Den 31 augusti genomfördes ett uppföljande forum på Fryshuset med drygt 40 barn från Sverige. Syftet med uppföljningsforumet var att ge barnen och de unga ledarna en återkoppling på vad som hade hänt sedan de lämnade över sina rekommendationer om barn och väpnad konflikt till utrikesministern 22 mars 2018 under Barnforum. Ett annat syfte var att lyssna till vad barnen tyckte om själva barnkonsultationerna och Barnforum. Barnen var tydliga:
- Vi fick jobba med något som var större än oss själva.

 • Gufran Al-Nadaf tillsammans med massa ungdomar utanför ett hus

  Sveriges ambassadör för barn och väpnad konflikt, Gufran Al-Nadaf, tillsammans med barnen under det uppföljande mötet för Barnforum.

  Julle Bergenholtz/Regeringskansliet

 • barnen tittar på klipp med utrikesministern

  Utrikesminister Margot Wallström skickar en hälsning från Karlstad.

  Julle Bergenholtz/Regeringskansliet

 • Ambassadör Gufran Al-Nadaf tillsammans med de unga under Barnforums uppföljning

  Ambassadör Gufran Al-Nadaf tillsammans med de unga under Barnforums uppföljning.

  Julle Bergenholtz/Regeringskansliet

 • Diskussioner under Barnforums uppföljningsmöte.

  Diskussioner under Barnforums uppföljningsmöte.

  Julle Bergenholtz/Regeringskansliet

 • Diskussioner under Barnforums uppföljningsmöte.

  Diskussioner under Barnforums uppföljningsmöte.

  Julle Bergenholtz/Regeringskansliet

Under uppföljningen den 31 augusti gav utrikesminister Margot Wallström barnen den utlovade återkopplingen via en videohälsning (se länk under Genväg) och genom Sveriges ambassadör för barn och väpnad konflikt, Gufran Al-Nadaf, som deltog å utrikesministerns och UD:s vägnar. I juli antog FN:s säkerhetsråd resolution 2427 om barn och väpnad konflikt, där ett flertal av de rekommendationer som tagits fram i konsultationsprocesserna omhändertogs och nämndes i resolutionen. Barnen på uppföljningen fick bland annat höra om det stora internationella stödet för resolutionen och att statsminister Stefan Löfvén pratade om och delade ut barnens rekommendationer under den öppna debatten den 9 juli.

- Det var bra att Stefan Löfvén tog upp våra rekommendationer. Det visar att vi har makt, säger ett av barnen. 

Under Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd har Sverige genomfört konsultationer där barns åsikter om krig och konflikt har sammanställts. Under konsultationerna i Sverige fick barn från Sverige och barn i krigsdrabbade länder möjlighet att träffas via videolänk där de senare berättade hur deras verklighet ser ut. Just denna upplevelse lyfte barnen under uppföljningen som en viktig del av projektet och något som har påverkat dem starkt.

- Det var bra att vi var barn som hjälpte andra barn, att vi var i samma ålder. Det har varit lärorikt att se hur barn har det i väpnade konflikter och hur FN:s säkerhetsråd fungerar, säger några av dem.

Uppföljningen avslutades med att barnen fick utvärdera hur projektet hade gått, där flera lyfte att projektet om barn och väpnad konflikt hade fött ett engagemang för att vilja göra skillnad. Under diskussionen sade några av barnen följande:

- Vi har lärt oss att ta ansvar och vi vill fortsätta att ha kontakt med utsatta barn, förstå hur de känner och hur vi kan hjälpa dem.