Innehållet publicerades under perioden

-

Ersättning till kommuner efter sommarens skogsbränder

Länsstyrelsen i Jämtlands län får i uppdrag att samordna och betala ut ersättning till kommuner som drabbats av omfattande skogsbränder under sommaren. Sammanlagt kan 40 miljoner kronor betalas ut.

Länsstyrelsen i Jämtlands län får i uppdrag att samordna, inhämta underlag och hantera utbetalning om högst 40 miljoner kronor till kommuner som drabbats av omfattande skogsbränder under sommaren. Länsstyrelsen i Jämtlands län har tidigare i somras fått i uppdrag att samordna eftersläckningsarbetet efter skogsbränderna och bör därför även få detta uppdrag.

Kommunerna kan få ersättning i den mån kostnaderna inte ersätts enligt lagen om skydd mot olyckor eller genom andra ersättningssystem. Regeringen kommer inom kort återkomma med kriterier för ersättningen i en förordning. Kommunerna ska kunna ansöka om ersättning till och med den 15 november 2018. 

Utöver de 40 miljoner kronor som kommunerna kan ansöka om, avsätter regeringen 10 miljoner kronor till drabbade länsstyrelser.