Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Förenklingsutredningens betänkande remitteras

Publicerad

Regeringen remitterar nu Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44).

Betänkandet innehåller förslag om enklare regler för upphandlingar under tröskelvärdena och ändrade regler för överprövningar. Remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 1 februari 2019.

Samtidigt fortsätter arbetet med frågan om preklusion i samband med överprövningar.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.