Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Förenklingsutredningens betänkande remitteras

Publicerad

Regeringen remitterar nu Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44).

Betänkandet innehåller förslag om enklare regler för upphandlingar under tröskelvärdena och ändrade regler för överprövningar. Remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 1 februari 2019.

Samtidigt fortsätter arbetet med frågan om preklusion i samband med överprövningar.