Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Illis quorum-medaljen delades ut till Katarina Johansson och Alexandra Charles von Hofsten

Publicerad

Regeringen har tilldelat Katarina Johansson och Alexandra Charles von Hofsten Illis quorum-medaljen av åttonde graden. Medaljerna överlämnades av socialminister Annika Strandhäll.

Socialminister Annika Strandhäll tillsammans med Katarina Johansson och Alexandra Charles von Hofsten
Socialminister Annika Strandhäll delar ut Illis quorum-medaljen till Katarina Johansson och Alexandra Charles von Hofsten. Foto: Lina Glans/Regeringskansliet

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften Illis quorum meruere labores betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det".

Katarina Johansson tilldelades medaljen för mångåriga och betydelsefulla insatser för cancerberörda och för cancervården. Katarina har bland annat arbetat som ordförande för Nätverket mot cancer.

– Katarina Johansson har genom sitt långa engagemang bidragit till att regeringen och vårdgivare fått kunskap om vad patienter behöver och hur vi politiker kan bidra till att patienterna får det så bra som möjligt, säger socialminister Annika Strandhäll.

Alexandra Charles von Hofsten tilldelades medaljen för sina viktiga insatser för kvinnors hälsa, samt jämlik vård och forskning. 1997 bildade Alexandra den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 miljonerklubben, med syfte att folkbilda och göra både vård och medicinsk forskning mer jämställd. Namnet kom av att det då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

– Forskning om kvinnors hälsa har länge legat efter forskning på män. Alexandra Charles von Hofsten olika initiativ har varit otroligt viktiga för en breddad debatt, fördjupad kunskap, nya framsteg och en mer jämställd vård i Sverige. Hon får utmärkelsen för sitt stora engagemang och sätt att inspirera, säger Annika Strandhäll.

Om Illis quorum

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken.