Regeringen uppmärksammar Internationella dagen för säkra aborter

Idag fredag den 28 september infaller Internationella dagen för säkra aborter – International Safe Abortion Day. Kvinnorättsförsvarare runt om i världen samlas för att fira framgångar för kvinnors rätt till sina egna kroppar, och för att samla kraft för att fortsätta kämpa i de många länder där rättigheterna har inskränkts eller saknas.

I samband med International Safe Abortion Day mötte socialminister Annika Strandhäll Läkare Utan Gränser för att diskutera det arbete som sker internationellt, samt vikten av att främja kvinnors hälsa och reproduktiva rättigheter genom att tillgängliggöra säkra aborter.

– Osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet och så många som 47 000 kvinnor dör varje år av osäkra aborter världen över. Sverige måste fortsätta att vara ett föregångsland för kvinnors rättigheter och säkra aborter, både här hemma och genom vårt internationella arbete, säger socialminister Annika Strandhäll.

I många låginkomstländer, där det redan finns stora problem med tillgång till sjukvård, är tillgängligheten för säker abort på olika sätt begränsad på grund av lagliga förbud och socialt stigma. 

International Safe Abortion Day högtidlighålls över hela världen sedan 2011 då Womens’s Global Network for Reproductive Rights beslutade att det skulle bli en internationell dag.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter