Statssekreterare Jan Salestrand talade vid OSSE:s Forumet för säkerhetssamarbete (FSC) i Wien

Publicerad

Statssekreterare Jan Salestrand höll den 5 september inledningsanförandet vid öppningssessionen i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC), ett organ i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien. Sverige tog den 27 augusti över ordförandeskapet i FSC som arbetar för ökad säkerhetspolitisk och militär stabilitet i Europa och dess närområde.

Statssekreterare Jan Salestrand vid podiet
Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på Forumet för säkerhetssamarbetes möte i Wien den 5 september. Foto: Micky Kroell / OSCE

Huvudfokus för det svenska ordförandeskapet är transparens och öppenhet. De möten som sker under hösten, så kallade säkerhetsdialoger (security dialouges) kommer att innehålla bland annat demokratisk kontroll av väpnade styrkor, militär doktrin och icke-spridning av massförstörelsevapen.

En säkerhetsdialog med fokus på regionala samarbeten med exempel från vår egen region kommer också att ske. Bland annat kommer Sverige belysa det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, samarbetet för sjöövervakning i östersjön (SUCBAS), liksom frågor om regionalt samarbete för att bekämpa illegal handel med vapen.

Den är i år också 18 år sedan FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs, vilket det svenska ordförandeskapet också kommer att uppmärksamma under hösten då även OSSE:s taktiska handbok om integrering av jämställdhetsperspektivet i militära operationer kommer att lanseras.

Det svenska ordförandeskapet kommer att avslutas med ett ministermöte i december 2018.