Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 35

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Demokratiska republiken Kongo, Syrien, Myanmar, öppen debatt om medling, Mali, Libanon, Guinea-Bissau, Nordkorea, Afghanistan.

FN:s generalsekreterare, António Guterres
FN:s generalsekreterare, António Guterres, under säkerhetsrådets möte om situationen i Myanmar. Mötet skedde i samband med årsdagen av att våldsläget i Rakhine i Myanmar förvärrades och massflykten till Bangladesh inleddes. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Veckan inleddes med en briefing på måndagen om Demokratiska Republiken Kongo (DRK) och de pågående förberedelserna inför valet i december. Generalsekreterarens särskilde sändebud, Leila Zerrougui, briefade rådet. Hon betonade att det återstod mycket arbete med mindre än fyra månader kvar till valet. Detta rörde inte minst den fortsatt kontroversiella frågan om användning av röstmaskiner.

Mötet kan ses här (Sveriges inlägg efter 1:11:42) och anförandet kan läsas här. FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

På svenskt initiativ hade rådet i tisdags ytterligare ett möte om DRK. Detta med anledning av det pågående ebola-utbrottet i östra DRK (Nordkivu-provinsen). Chefen för Världshälsoorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, framhöll att responsen komplicerades av att den ägde rum i en konfliktzon och i en provins med en miljon internflyktingar. På svenskt initiativ kunde rådet komma överens om ett antal budskap vilka rådets ordförande presenterade för media efter mötet (och som kan ses här). Djup oro uttrycktes över situationen och faran för vidare spridning, inklusive till grannländer, och samtliga parter uppmanades att ge humanitära aktörer tillträde.

Tisdagen inleddes dock med den månadsvisa briefingen om Syrien i det humanitära spåret. John Ging, insatschef vid FN:s humanitära kontor OCHA, briefade rådet och varnade för den allvarligt försämrade situationen i nordvästra Syrien, inklusive Idlib. Det var viktigt att rådet agerade för att undvika ytterligare eskalering. Samtliga rådsmedlemmar tog till orda i den öppna kammaren. Sverige talade å de båda pennhållarnas, det vill säga Sverige och Kuwait, vägnar och betonade tydligt att en militär offensiv skulle leda till en humanitär kris.

Mötet kan ses här (Sveriges inlägg efter 0:10:00) och anförandet kan läsas här. FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

Under det svenska ordförandeskapet i juli arrangerade Sverige överläggningar om Myanmar (se veckobrev 30). På tisdag eftermiddag hölls en viktig och uppmärksammad uppföljning, som skedde i samband med årsdagen av att våldsläget i Rakhine i Myanmar förvärrades och massflykten till Bangladesh inleddes. Mötet leddes av Storbritanniens Lord Ahmad of Wimbledon (Minister of State for the Commonwealth and United Nations). Vid mötet deltog också FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och UNHCR:s goodwill-ambassadör Cate Blanchett. Den oberoende FN-rapport som publicerats i måndags kom att prägla mötet. I fokus stod också rådets agerande, ansvarsutkrävande samt flyktingsituationen. Sverige uppmanade rådsmedlemmarna att samlas i syfte att anta en resolution för att hänskjuta situationen till den internationella brottsmålsdomstolen i Haag.

Mötet går att ses här (Sveriges inlägg efter 0:44:30) och utrikesminister Wallströms tweet med anledning av mötet här. FN:s sammanfattning kan läsas här.

På onsdagen organiserade det brittiska ordförandeskapet en öppen debatt om medling under ledning av Lord Ahmad. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres briefade och upprepade sin vision om en stärkt fredsdiplomati (“a surge in diplomacy for peace”).

Mötet kan ses här (Sveriges inlägg efter 1:41:21), FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här och det svenska anförandet återfinns här.

I torsdags antog säkerhetsrådet två resolutioner med enhällighet. Först antogs resolution 2432 som förlänger sanktionsregimenen för Mali. Därefter antogs resolution 2433 som förlänger mandatet för FN-insatsen i Libanon, UNIFIL, med ett år. Sveriges förslag om nytt språk i resolutionen med bäring på kvinnor, fred och säkerhet fick stöd av flera rådsmedlemmar och inkluderades i resolutionstexten. FN:s sammanfattning av antagandet kan läsas här.

Efter besluten om Mali och Libanon diskuterade rådet Guinea Bissau och FN:s integrerade fredsbyggandekontor UNIOGBIS.  Vid mötet deltog landets premiärminister Aristides Gomes. Utöver briefers från FN-systemet deltog Elisa Maria Tavares Pinto från ECOWAS nätverk för kvinnor, fred och säkerhet. Mötet fokuserade på den politiska utvecklingen i landet, särskilt förberedelserna inför valet i november, och genomförandet av Conakryavtalet.

Mötet kan ses här (Sverige 1:34:40 in i inslaget) och Sveriges anförande kan läsas här. FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

På torsdag eftermiddag hölls det sista mötet under UK:s ordförandeskap, då rådet genomförde de kvartalsvis återkommande konsultationerna om sanktionskommittén för Nordkorea (1718).

Under veckan antog rådet också ett pressmeddelande med fokus på förberedelserna inför parlamentsvalet i Afghanistan i oktober som kan läsas här.