Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 36

Publicerad

Veckan som gått i säkerhetsrådet: Antagande av månadsprogram för september. Möten om Nicaragua, Libyen, Haiti, Syrien/kemvapen, utredningen om attacken i Salisbury samt på begäran av Sverige och Kuwait extrainsatt möte om utvecklingen i Idlib-provinsen i Syrien. Pressuttalanden om Jemen, Libyen och Guinea-Bissau.

Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, talar inför säkerhetsrådet
Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, under säkerhetsrådets möte om Libyen. Foto: UN Photo/Loey Felipe

USA är säkerhetsrådets ordförande i september, och landets prioriteringar för ordförandeskapet presenterades av landets FN-ambassadör Nikki Haley vid en presskonferens på tisdagen. Presskonferensen kan ses här. Utestående frågor om USA:s föreslagna månadsprogram föranledde ett öppet möte i säkerhetsrådet under tisdagen, på USA:s initiativ. FN:s egen sammanfattning från mötet om månadsprogrammet finns att läsa här. Det månadsprogram som slutligen antogs finns att läsa här.

Under tisdagen antogs även ett pressuttalande om situationen i Jemen, till stöd för en politisk lösning på konflikten samt en FN-ledd politisk process och inför de initiala konsultationer under ledning av FN-sändebudet Martin Griffiths mellan konfliktens parter som planerades hållas i Genève under veckan. Pressuttalandet finns att läsa här.  

Under onsdagen diskuterades situationen i Nicaragua under rubriken ”samarbete mellan FN och regionala organisationer”. Den regionala organisationen för amerikanska stater (OAS) genom stabschef Gonzalo Koncke briefade rådet om OAS fredsfrämjande arbete för en lösning på den politiska kris som krävt mer än 300 människors liv. Civilsamhällesrepresentanten Felix Maradiaga belyste MR-situationen i landet. Vissa rådsmedlemmar framhöll att situationen i Nicaragua var en intern fråga som inte omfattades av säkerhetsrådets mandat – upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Sverige framhöll vikten av stöd för regionala insatser och förebyggande diplomati och underströk Nicaraguas regerings ansvar att återuppliva den nationella dialogen med samtliga berörda parter. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:13:02). FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Under onsdagens hölls även en briefing om Libyen. FN-sändebudet tillika chefen för FN-insatsen UNSMIL, Ghassan Salamé, briefade rådet. Han redogjorde för den senaste periodens våldsamheter i Tripoli och det avtal om eldupphör som förhandlats fram under FN:s ledning den 4 september. I anslutning till mötet antogs under torsdagen ett pressuttalande till stöd för en politisk lösning och Salamés ansträngningar. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:14:54). FN:s egen sammanfattning från mötet finns här. Pressuttalandet kan läsas här.

Under torsdagen diskuterades situationen i Haiti och FN-insatsen MINUJUSTH.  Assisterande generalsekreterare vid FN:s avdelning för fredsbevarande insatser, Bintou Keita, orienterade om den pågående nedtrappningen och omvandlingen av FN:s närvaro i Haiti. Hon framhöll särskilt landets säkerhetsmässiga och socioekonomiska sårbarhet samt behovet av en stärkt lagstiftning för att värna principen om lagstyre. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:06:54). FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

På begäran av Storbritannien hölls en extrainsatt briefing om den pågående utredningen om attacken i Salisbury (se veckobrev 16/2018). Storbritannien redogjorde för nya bevis i utredningen. Sverige och flera övriga rådsmedlemmar uttryckte förtroende för den brittiska utredningen och uppmanade Ryssland till samarbete. Vidare underströk Sverige vikten av åtgärder för att säkerställa kemvapenförbudets efterlevnad och upprätthållande av respekten för den regelbaserade världsordningen. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 02:19:45). FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Därefter hölls det månatliga mötet om kemvapenspåret i Syrien. Chefen för FN:s nedrustningskontor Izumi Nakamitsu redogjorde för arbetet med implementeringen av resolution 2118. Samtliga rådsmedlemmar fördömde alla former av användning av kemiska vapen och flera uppmanade till samarbete mellan den syriska regeringen och OPCW. I sitt inlägg uttryckte Sverige särskild oro för situationen i Idlib-provinsen.  Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:11:05). FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Under fredagen hölls ett extrainsatt möte om Idlib-provinsen i Syrien, på begäran av Sverige och Kuwait. FN-sändebudet Staffan de Mistura och insatschefen vid FN:s humanitära kontor (OCHA) John Ging redogjorde för situationen. De Mistura varnade för att de senaste dagarnas händelseutveckling kunde vara ingredienserna i en ”perfekt storm” med fruktansvärda humanitära konsekvenser. Ca 3 miljoner människor befann sig i Idlib-området. Civila liv behövde värnas och en militär eskalering undvikas. Sverige underströk vikten av att till varje pris undvika en humanitär katastrof och skydda civila i enlighet med internationell humanitär rätt. Sverige betonade att säkerhetsrådet behövde uttömma alla alternativ för att förhindra eskalering. FN:s egen sammanfattning från mötet finns här. Sveriges anförande kan läsas här.

Kopplat till Syrien och Idlib ordnades under fredagen även ett så kallat Arria-möte (ett informellt möte utanför rådets kammare) på initiativ av Sverige och de övriga europeiska medlemmarna i säkerhetsrådet. Syftet med mötet var att belysa den humanitära situationen samt ge den syriska oppositionen en möjlighet att framföra sin syn.

För Sveriges del har en stor del av veckan i säkerhetsrådet ägnats åt situationen i Idlib-provinsen i Syrien. Utöver de formella mötena i säkerhetsrådet kan följande nämnas:

Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog kommenterade utvecklingen i Idlib inför media tidigare under veckan. Olof Skoogs pressuttalande kan ses här (00:01:46 in i klippet).

Under tisdagen den 4 september sammankallade Sverige ett möte för de invalda säkerhetsrådsmedlemmarna (Elected ten, E10) vilket resulterade i ett gemensamt uttalande där stor oro för den humanitära situationen uttrycks. Uttalandet om Idlib från rådets invalda medlemmar kan läsas här och ses här.

Under torsdagen den 6 september höll även åtta tidigare, nuvarande och tillträdande europeiska rådsmedlemmar, på initiativ av Sverige, en gemensam presskonferens om situationen i Idlib. Parterna i Astana-processen uppmanades att enas om en lösning för att undvika en humanitär katastrof. Uttalandet kan läsas här ses här.

Utrikesminister Margot Wallström belyste den humanitära situationen i en tweet där hon uppmanade Ryssland, Turkiet och Iran att hitta en lösning för att undvika vidare eskalering.

Under fredagen antogs även ett pressuttalande om situationen i Guinea-Bissau, kopplat till det möte som hölls i slutet av augusti (se veckobrev 35). Genom uttalandet uttrycks stöd för de planerade valen i landet som ska hållas i november. Uttalandet kan läsas här.