Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 38

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Nordkorea, Afghanistan (UNAMA), Syrien, Sydsudan, Abyei (UNISFA), Fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP), Jemen. Antagande av resolution om FN:s fredsbevarande insatser, ordförandeskapsuttalande om skydd av civila samt pressuttalande om utvecklingen på Afrikas horn.

Akuei Bona Malwal, Sydsudans FN-ambassadör, talar under säkerhetsrådets möte om situationen i Sudan och Sydsudan.
Akuei Bona Malwal, Sydsudans FN-ambassadör, talar under säkerhetsrådets möte om situationen i Sudan och Sydsudan. Foto: UN Photo/Evan Schneider

På måndagen hölls ett extrainsatt öppet möte om Nordkorea (DPRK). Chefen för sekretariatets avdelning för politiska frågor (DPA), Rosemary DiCarlo, briefade rådet. Mötet karakteriserades av ett högt tonläge mellan USA och Ryssland angående hanteringen av och innehållet i den senaste rapporten från sanktionskommitténs expertpanel. I övrigt fanns en hög grad av samsyn i rådet beträffande vikten av diplomati, fullständig implementering av sanktionsregimen för en denuklearisering av Nordkorea samt om vikten av enighet i rådet. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 00:21:13) och läsas här. FN:s sammanfattning från mötet finns här.

Därefter hölls den kvartalsvisa debatten om situationen i Afghanistan och FN:s insats UNAMA. Rådet briefades av chefen för UNAMA, Tadamichi Yamamoto, Därutöver talade Ramiz Bakhtiar, ungdomsrepresentant från det afghanska civilsamhället. Mötet fokuserade på förberedelserna inför parlamentsvalen i oktober. Därutöver diskuterades den kommande högnivåkonferensen i Genève i november, fredsprocessen samt det allvarliga säkerhetsläget. Sveriges anförande kan läsas här. UNAMA-chefens briefing kan ses här. FN:s sammanfattning från mötet finns här.

På tisdagen hölls ett öppet månatligt möte om både den politiska och humanitära situationen i Syrien. Rådet briefades av FN-sändebudet Staffan de Mistura och chefen för FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA), Mark Lowcock. De framhöll båda behovet av en skyndsam implementering av det nyligen överenskomna avtalet om Idlib mellan Ryssland och Turkiet. Lowcock betonade att internationell humanitär rätt måste respekteras i genomförandet av avtalet. Sverige höll ett gemensamt anförande å Kuwait och Sveriges vägnar såsom pennhållare för det humanitära spåret i Syrien. Vi underströk vikten av att implementering av överenskommelserna om eldupphör och nedtrappning sker parallellt med fortsatta ansträngningar i den politiska processen i syfte att garantera civilas säkerhet såväl kortsiktigt som långsiktigt. Sveriges och Kuwaits gemensamma anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 00:35:16). FN:s sammanfattning från mötet finns här. Statsminister Stefan Löfven uttalade sig samma dag om det rysk-turkiska avtalet. Uttalandet finns här.

Därefter briefades rådet om situationen i Sydsudan och FN:s fredsinsats UNMISS. I fokus för mötet stod det uppdaterade fredsavtal som undertecknats föregående vecka. Fyra personer briefade: Chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser (DPKO) Jean-Pierre Lacroix, FN-sändebudet Nicholas Haysom, IGAD-sändebudet Ismael Wais, samt civilsamhällesrepresentanten Grace John från Community Empowerment for Progress Organisation (CEPO). Flertalet av rådets medlemmar inklusive Sverige välkomnade de positiva steg som tagits i fredsprocessen, men betonade samtidigt vikten av politisk vilja för att genomföra fredsavtalet. Sverige framhöll bland annat vikten av att motverka straffrihet för MR-brott samt att UNMISS tilläts arbeta obehindrat för att genomföra sitt mandat. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:30:05). FN:s sammanfattning från mötet finns här.

Under torsdagen hölls en briefing om FN:s fredsinsats UNISFA i området Abyei mellan Sudan och Sydsudan. I fokus för mötet stod generalsekreterarens rekommendationer om insatsens framtid, inklusive ett större fokus på den politiska processen för att kunna nå en lösning i fråga om Abyeis slutliga status. Jean-Pierre Lacroix och FN-sändebudet Nicholas Haysom briefade rådet. Sverige uttryckte stöd för UNISFA:s arbete och generalsekreterarens rekommendationer, och underströk vikten av politiskt engagemang från Sudan och Sydsudan för komma framåt i processen. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 00:46:54). FN:s sammanfattning från mötet finns här.

Därefter hölls det månadsvisa mötet om fredsprocessen i Mellanöstern. Nickolay Mladenov, FN:s särskilde samordnare för frågan, utgjorde ensam briefer. Han talade bland annat om den planerade demoleringen av beduinsamhället Khan al-Ahmar, FN-organet UNRWA:s svåra kris, elektricitetsbristen i Gaza och behovet av en långsiktig politisk lösning på konflikten. Sveriges inlägg fokuserade på Israels bosättningspolitik och den svåra situationen i Gaza.

EU-medlemmarna i säkerhetsrådet, åtföljda av Tyskland, Belgien och Italien (som antingen snart ska träda in i rådet eller nyligen lämnat det) gjorde ett gemensamt uttalande om Khan al-Ahmar strax före rådsmötet. Sverige har varit drivande för att detta format, som kommit att kallas EU8, i tilltagande utsträckning kunnat användas som en plattform för gemensamma uttalanden. Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 00:54:10). FN:s sammanfattning från mötet finns här.

Under torsdagen antogs även ett pressuttalande till stöd för den positiva händelseutvecklingen på Afrikas horn, genom vilket säkerhetsrådet välkomnar det avtal som slöts mellan Etiopien och Eritrea vid ett möte i Saudiarabien den 16 september samt det möte som hölls mellan Eritreas och Djiboutis respektive president den 17 september. Uttalandet kan läsas här.

På fredagen antog rådet enhälligt resolution 2436 (2018) om FN:s fredsbevarande insatser, med fokus på effektivitet och uppförande (performance) samt ansvarsutkrävande. Resolutionstexten och FN:s egen sammanfattning finns att läsa här.

Därtill antogs ett ordförandeuttalande om skydd av civila. Sverige verkade under förhandlingarna för nya eller uppgraderade skrivningar om skydd av sjukvård, konflikt och hunger, mänskliga rättigheter samt för en mer robust respons från fredsbevarande insatser. Uttalandet kan läsas här.

På initiativ av Sverige, Nederländerna, Polen, Bolivia och Peru begärde pennhållaren Storbritannien ett extrainsatt möte fredag eftermiddag om den humanitära situationen i Jemen. I sin briefing varnade OCHA:s chef Lowcock för de humanitära konsekvenserna av fortsatt eskalering och hänvisade särskilt till svältrisken. Sverige underströk behovet av en omedelbar vapenvila, humanitärt tillträde och vikten av respekt för internationell humanitär rätt samt betonade att konflikten kräver en politisk lösning.

FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här.