Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Tullar, sanktioner och Brexit i fokus på möte med näringsliv och industrin

Publicerad

Regeringen samlade förra veckan svenska företag, näringslivs- och fackliga organisationer för att diskutera det handelspolitiska läget. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde redogjorde bland annat för hur Sverige arbetar för att försvara ett öppet och regelbaserat handelssystem och förberedelser inför handelskonflikter och Brexit.

  • Ett trettiotal personer sitter i sammanträde runt ett bord

    Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde träffade svenska företag och näringslivs- och fackorganisationer.

    Foto: Regeringskansliet

  • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde

    Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde träffade svenska företag och näringslivs- och fackorganisationer.

    Foto: Regeringskansliet

- Sverige fortsätter att utvecklas starkt. Industrins investeringar ligger på rekordnivåer och exporten går bra. Det har skapat över 300 000 nya jobb de senaste fyra åren varav omkring 200 000 i privat sektor. Trots den oro som finns så är exporten nu är den tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen och Sveriges handel ökade med 10 procent 2017. Det ger oss ett starkt utgångsläge att hantera handelspolitisk turbulens sa Mikael Damberg.

Ann Linde redogjorde för det handelspolitiska läget med de nyligen införda amerikanska skyddstullarna på stål och aluminium samt USA:s höjda tullar på import från Kina och Turkiet. Linde informerade även om de återinförda amerikanska sanktionerna gentemot Iran och läget i Brexit-förhandlingarna.

-  Jag konstaterar att utvecklingen går nu åt fel håll och riskerar leda till fortsatta eskalerande motåtgärder från olika aktörer. Såväl höjda tullar som sanktioner slår hårt mot enskilda företag. Det finns dock ljuspunkter eftersom EU och USA har inrättat en gemensam arbetsgrupp för de transatlantiska handelsfrågorna samt att även USA och Kina pratar med varandra. sa Ann Linde.

-  Vårt land har en export av motorfordon till USA på 21 miljarder kronor. Stål- och aluminiumexporten ligger på cirka 5 miljarder. Det är därför viktigt att analysera effekterna. World Trade Institute har gjort en analys som visar att om biltullarna ökar med 25 procent kommer vi att riskera 3900 jobb i Sverige, fortsatte hon.

Ann Linde uppmanade också företagen att förbereda sig inför Brexit. Regeringen har gett myndigheter uppdrag om ett tiotal utredningar om detta och förbereder sig för det värsta samtidigt som man jobbar hårt för att få bästa möjliga lösning.

- Mitt budskap till näringslivet är och förblir det samma – företagen måste förbereda sig. Det kan handla om allt från att göra riskanalys av den egna verksamheten, ser över resurser, kompetens och lagerhållning för att kunna hantera störningar i godsflöden. För självklart ska vi fortsätta handla med Storbritannien efter Brexit, men det kommer att bli krångligare och dyrare.

Inspel och frågor från deltagarna rörde bland annat hur den svenska regeringen såg på Brexit-förhandlingarna, oron för vad som händer i Europa om stålpriserna går ner och Kinas ökade intresse av Europa. Några uttryckte att det var svårt att förbereda företaget innan man vet vilka villkor som kommer att gälla t.ex. efter Brexit.

Vissa industrier och företag har redan drabbats hårt av de nya tullarna. Andra har inte drabbats direkt, utan indirekt i och med en ökad protektionism och nationalism. Avslutningsvis fanns det en stor enighet kring vikten av att regeringen höll frihandelsfrågorna högt.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.