Anmälan till konferens "Den ändrade minoritetslagstiftningen"

Kulturdepartementet bjuder in till en konferens där det ges möjlighet att lära sig mer om de förändrade bestämmelser om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas skyldigheter som träder i kraft den 1 januari 2019. Under konferensen kommer även möjligheter och utmaningar kring efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter att belysas.

Tid: Tisdagen den 4 december, kl. 10:00-16:00 (fika från 09:30)
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Konferensen vänder sig främst till dig som arbetar med nationella minoriteter och minoritetsspråk inom offentlig verksamhet eller som är förtroendevald med detta ansvar. Den vänder sig även till dig som företräder de nationella minoriteterna i olika samrådsprocesser med det offentliga.

Konferensen är kostnadsfri. Eventuella kostnader för bl.a. resor och logi bekostas av deltagarna. Vi har möjlighet att i första hand ta emot högst två deltagare per organisation eller myndighet.

Frågor? Mejla ku.disk@regeringskansliet.se. Kontaktperson för konferensen är Erik Adell Hellström (nås via växeln på 08-405 10 00).

Varmt välkommen!

 

Efter byte av lokal är anmälan åter öppen. Det är fortsatt principen om först till kvarn som gäller.

Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in din anmälan behandlas av Kulturdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Det görs eftersom uppgifterna behövs för att fullgöra ett allmänt intresse. Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet och sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål.

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar och rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran ska ske skriftligen till Kulturdepartementet och kan skickas till ku.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/om-webbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy hittar du mer information om Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Inbjudan och program

Här hittar du inbjudan och program till konferensen om den ändrade minoritetslagstiftningen