Innehållet publicerades under perioden

-

Brexit, budget och rättsstatens ställning

EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes 16 oktober för att förbereda EU-toppmötet 17–18 oktober. Ministrarna diskuterade EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och läget i brexitförhandlingarna samt fick rapportering om rättsstatens ställning i Polen och Ungern.

Förberedelser inför Europeiska rådets

Ministrarna behandlade utkastet till slutsatser för Europeiska rådets möte 18 oktober där Sverige företräds av statsminister Stefan Löfven. Arbetet med att motverka människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer och det gemensamma asylsystemet är några av de migrationsfrågor som kommer att behandlas där. Ytterligare frågor är inre säkerhet, desinformation och cyberfrågor.

EU:s flerårsbudget 2021–2027

Ministrarna fick på mötet möjlighet att ge sin syn på EU:s kommande långtidsbudget inför att förhandlingarna går över från analysfas till förhandlingsfas.

EU-kommissionens förslag till ny budgetram för 2021–2027 lades fram under maj och juni i år.

Brexit

Ministrarna diskutera förhandlingsläget efter att EU:s chefsförhandlare Michel Barnier gett sin bild av situationen efter den senaste förhandlingsrundan. Trots framsteg kvarstår frågan om hur gränsen till Irland ska lösas.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

EU-kommissionen rapporterade om läget för det så kallade artikel-7-förfarandet mot Polen. Vid de två senaste mötena i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikeln i EU-fördraget. Där står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.
I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. På allmänna rådets möte informerade det österrikiska ordförandeskapet om ett eventuellt förfarande också mot Ungern.

EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige. Mötet ägde rum i Luxemburg.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor förberedde EU-toppmötet 17-18 oktober. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i allmänna rådet 16 oktober på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.