Artikel

EU möter Asien 18–19 oktober

Publicerad

Efter Europeiska rådets möte 17-18 oktober stannar stats- och regeringscheferna kvar för att möta upp tjugotalet delegationer från olika länder i Asien, till exempel från Kina, Vietnam, Sydkorea och Ryssland. Klimatförändringar, skydd av haven, digitalisering och Agenda 2030 är några av frågorna som ledarna från EU och Asien ska behandla tillsammans.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige i mötet mellan EU och flera asiatiska länder 18-19 oktober. Foto: EU-representationen

Två plenarsessioner

Ministrarna kommer att mötas i två plenarsessioner. I den ena är temat gemensamma utmaningar med fokus på WTO, Agenda 2030, hållbar tillväxt och digitalisering. Den andra sessionen fokuserar på klimatförändringar, skydd av haven, jämställdhet, kvinnors rättigheter och utbildningsfrågor.

Vid sidan av plenarsessionerna kommer många bilaterala möten att äga rum.

Tolfte gången

Detta är det tolfte mötet mellan EU och Asien, det första EU-Asienmötet var i Bangkok 1996 och sedan dess har de två världsdelarna mötts vartannat år. Mötesformen är det enda forumet för samarbete mellan de två världsdelarna på politisk nivå, men inga formella beslut fattas på mötet.

Grunden för möten mellan EU och Asien står på tre pelare; politisk dialog, ekonomiskt och politiskt samarbete samt samarbete om sociala och kulturella frågor.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på EU-Asienmötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om Asien–Europa-mötet (Asem) 18-19 oktober