Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

EU satsar på artificiell intelligens och robotik

Publicerad

EU:s ministerråd för konkurrensfrågor träffades i Bryssel 27 september. I fokus stod utvecklingen av artificiell intelligens och robotik. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företrädde Sverige.

Mikael Damberg
Bland annat EU:s satsningar på artificiell intelligens inom industrin stod på dagordningen när EU:s ministrar för konkurrenskraftsfrågor möttes i Bryssel 27 september. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företrädde Sverige och talade i samband med mötet vid ett evenemang om vikten av att få fler kvinnor att arbeta inom den digitala sektorn. Foto: EU-representationen

Artificiell intelligens och robotik

EU-kommissionen presenterade tidigare i år ett initiativ inom området artificiell intelligens, AI. Syftet var dels att främja EU:s tekniska och industriella kapacitet, dels att förbereda EU på de socioekonomiska förändringar som utvecklingen inom AI öppnar för. I initiativet framhöll EU-kommissionen också vikten av ett etiskt och rättsligt ramverk för AI.

Viktigt för utvecklingen inom AI är också EU-kommissions förslag om en förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027. EU-kommissionen har därtill aviserat att en handlingsplan för AI för perioden 2019-2025 ska presenteras under 2018.

På mötet fick ministrarna en presentation av EU-kommissionen och diskuterade sedan riktlinjerna för att stärka innovationskapaciteten och dra nytta av AI och digitaliseringens möjligheter inom EU:s industriella utveckling.

Inre marknaden firar 25 år

På mötet uppmärksammades att EU:s inre marknad firar 25 år under 2018.

Tjeckien informerade om ”The Single Market: Yesterday, Today and Tomorrow”, som ägde rum i Prag i juni i samband med 25-års firandet. Konferensen belyste utvecklingen av den inre marknaden generellt och den fria rörligheten för tjänster specifikt.

Lettland informerade om det årliga forumet Single Market Forum som hölls i Riga i september i samarbete med EU-kommissionen. Där belystes mervärdet och utvecklingen av EU:s inre marknad och perspektiv inför framtiden.

EU:s konkurrenskraft

EU-kommissionen presenterade en analys som särskilt pekar på vikten av att lyfta de mindre utvecklade regionerna i syfte att stärka EU:s konkurrenskraft. En utmaning är bland annat att skillnaderna mellan EU-medlemsstater minskar medan skillnader i vissa fall kvarstår och även ökar mellan medlemsstaternas regioner i fråga om ekonomiska resurser, produktivitet och teknisk utveckling.

Därutöver följde det österrikiska ordförandeskapet upp det informella ministermöte för konkurrenskraft som hölls i Wien 15-16 juli. Digitalisering, värdekedjor, innovationer, utbildning och artificiell AI var frågor som togs upp där.

EU-kommissionen informerade också om arbetet med att genomföra e-handelsinitiativen i den Digitala Inremarknadsstrategin och om arbetet med att förbättra konkurrensen inom detaljhandeln utifrån bland annat e-handelns snabba utveckling.

I samband med mötet deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg i en diskussion med avstamp i EU-kommissionens strategi för att få fler kvinnor till den digitala sektorn, ”Women in Digital Strategy”.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 27 september

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.