Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige vässar sin redan starka roll i utvecklingsfrågorna

Publicerad

Erfarenheter och tydliga politiska prioriteringar gör Sveriges röst stark när EU-länderna tillsammans formar och genomför EU:s bistånds- och utvecklingspolitik. Hur relationen till EU kan stärkas ytterligare och biståndets genomslag förbättras var de övergripande frågorna när experter på området samlades på EU-representationen 23-24 oktober.

Carin Jämtin och Johannes Oljelund
Carin Jämtin, Sidas generaldirektör och Johannes Oljelund, UD:s utrikesråd med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete, var två av talarna när ett hundratal experter inom bistånd och utveckling samlades i Bryssel 23-24 oktober. Foto: EU-representationen

- Det här är ett viktigt och spännande möte som jag har sett fram emot, med syfte att öka genomslaget för svenska prioriteringar i EU:s utvecklingssamarbete. Vi gör det här tillsammans med EU-kommissionen och jag är övertygad om att det kommer att stärka våra relationer och arbetssätt för ett effektivt gemensamt utvecklingssamarbete, underströk Sidas generaldirektör Carin Jämtin inför mötet.

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. EU är med hela 57 procent av det totala biståndet dessutom världens största samlade biståndsgivare. Utmaningarna är stora inte minst inom fattigdomsbekämpning, miljö och klimat. På utmaningssidan finns också brexit eftersom Storbritanniens kommande utträde ur EU löper risk att påverka EU:s samlade biståndsbudget negativt. Samtidigt ökar behovet av bistånd i konflikthärjade områden. Det var några av de grundläggande utgångspunkterna för mötet.

- Vi står inför betydande utmaningar men på plussidan har vi både de gemensamt överenskomna 17 globala målen och de nya stora satsningarna på partnerskapet mellan EU och Afrika. De är viktiga ramverk och återspeglar grundläggande samsyn i kampen mot fattigdom och ojämlikhet både multilateralt och tillsammans inom EU. Utrymmet för stärkt samarbete och bättre genomslag i praktiken är gott, konstaterade Johannes Oljelund, utrikesråd på UD med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete, efter mötet.

En viktig slutsats från mötet är att det fortfarande finns potential att nå bättre resultat genom bättre koordinering mellan EU och EU:s medlemsländer.

Mötet bekräftade också att det finns en samstämmighet mellan EU-kommissionens och regeringens värderingar och ståndpunkter och att EU-kommissionen efterfrågar svenska erfarenheter. Det gäller bland annat för frågor som handlar om jämställdhet, stöd till det civila samhället och finansieringslösningar.

Mötesprogrammet innehöll flera olika delar där främst experter verksamma vid UD, Sida, EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst deltog. Fokus var att hitta vägar att bättre påverka och samverka med EU både strategiskt och på fältet.  

Mer om de Globala målen på www.globalgoals.org
Tidigare text från EU-representationen om finansiering av bistånd och utveckling


Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringens arbete med Agenda 2030 och Globala målen