Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Fiskekvoter i Östersjön fastställs på EU-möte i Luxemburg

Publicerad

EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Luxemburg 15 oktober för att bland annat enas om mängden fisk som får tas upp ur Östersjön under 2019. De kommer även att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

Fiskemöjligheter i Östersjön

På mötet ska ministrarna komma överens om hur mycket som får fiskas under 2019 i Östersjön. De ska fastställa den totala tillåtna fångstmängden och fördela fiskekvoter för arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Förhandlingarna utgår från EU-kommissionens förslag som presenterades 31 augusti i år.

Fiskeförhandlingar med Norge och tonfiskbestånden i Atlanten

Varje år förhandlar EU och Norge om fiskekvoter och övriga regler som ska gälla under kommande år för bestånden i Nordsjön och Skagerrak. På mötet i Luxemburg vill EU-kommissionen höra medlemsländernas åsikter innan de årliga konsultationerna med Norge inleds. Utgångspunkten i förhandlingarna är de långsiktiga fiskeavtal som finns mellan parterna.

Den internationella kommissionen för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten, ICCAT, har sitt årsmöte 12–19 november i Dubrovnik, Kroatien. På mötet i Luxemburg ska medlemsstaterna redogöra för sina ståndpunkter inför ICCAT-mötet.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

EU-kommissionen presenterade i juni i år ett nytt reformförslag för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Det österrikiska ordförandeskapet kommer på mötet att redogöra för förhandlingsläget och ministrarna kommer bland annat att diskutera miljö- och klimatåtgärder inom jordbrukspolitiken.

Afrikansk svinpest

På mötet kommer även djursjukdomen afrikansk svinpest att tas upp efter att nya fall upptäckts i bland annat Belgien.     

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Juliane Bogner-Strauss och Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samtal med österrikiska ministern Juliane Bogner-Strauss vid ett tidigare möte i EU:s jordbruks- och fiskeråd. Foto: Europeiska unionens råd

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet 15 oktober

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.