Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Framsteg för hållbar energi: Mikael Damberg deltog i EU-möte om batteritillverkning

Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog 15 oktober i en diskussion i Bryssel i den europeiska batterialliansens regi om batterier och hållbarhet. Utvecklingen av hållbara elkällor spelar en viktig roll inom miljöområdet i vid bemärkelse.

EU-kommissionen lanserade den europeiska batterialliansen 2017 för att skapa en gemensam plattform för industrin, intresserade medlemsstater och Europeiska investeringsbanken. EU-kommissionen tog tidigare i år fram en handlingsplan för batterier som Mikael Damberg välkomnade i samband med att han talade vid mötet 15 oktober.

Diskussionen vid mötet handlade bland annat om vikten av hållbar produktion av batterier. Hållbarheten gäller inte minst för utvinning och ursprung av de metaller som används vid framställningen men är också central för att minska beroendet av fossila bränslen.

- Tillgång till batterier är en strategisk fråga för Europa. Det handlar om att klara klimatmålen men också om konkurrenskraft och att framtidssäkra jobben inom till exempel fordonsindustrin, framhöll Mikael Damberg.

Mikael Damberg påpekade också att förutsättningarna för hållbar batteriproduktion i Sverige är mycket goda och att regeringen har stöttat finansieringen av cirka 9.000 laddningsstationer för elfordon inom ramen för det så kallade Klimatklivet.

En hållbar värdekedja i för batterier i Europa spelar roll dels för riksdagens mål om att svensk elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040 och för att EU:s samlade utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 procent 2030 jämfört med 1990.

Diskussionen 15 oktober samlade ett hundratal intressenter.