Artikel från Socialdepartementet

Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

Publicerad

Den 23 november bjuder Socialdepartementet in till en konferens om jämställda pensioner.

Ett par äldre som ler
Konferensens mål är bland annat att jämföra pensionsgapen i de nordiska länderna. Foto: Hero/Folio

Ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och skilda lönenivåer för män och kvinnor leder till ett inkomstgap mellan könen under förvärvslivet. Med inkomstbaserade pensionssystem som bygger på den egna förvärvsinkomsten, fortplantar sig denna ojämställdhet från yrkeslivet in i pensionärslivet med ojämställda pensioner som följd. Detta är ett strukturellt problem som inte har någon enkel lösning. Eftersom sociala och kulturella förhållanden är likartade i Norden finns skäl att utbyta erfarenheter om hur pensionsgapet mellan män och kvinnor ser ut i de olika länderna och vad som kan göras för att minska det.

Målet med konferensen är att:
• jämföra pensionsgapen i de nordiska länderna och diskutera hur de skiljer sig från varandra
• utbyta idéer och erfarenheter av åtgärder som minskar pensionsgapet mellan män och kvinnor
• uppmärksamma problematiken och sporra till förbättringar
• åstadkomma ett större tryck för mätningar av gapet och åtgärder för att minska det.

Program

09.30
Kaffe och registrering

10.00
Moderator Mia Odabas välkomnar

10.10
Statsrådet inledningstalar

10.15
Presentation av docent Rense Nieuwenhuis på temat ”Family Policy:
the Neglected Determinant of Economic Inequality amoung All”. Utfrågning av moderator

10.50
Presentation av avdelningschef Susan Kuivalainen, Pensionsskyddscentralen, Finland: ”Gender gaps in Finland”. Utblick mot Sverige. Utfrågning av moderator.

11.30
Presentation av Anna Amilon, seniorforskare på Det Nationale Forsknings- og Analyscenter for Velfærd i Danmark: möjligheter och utmaningar. Utblick mot Sverige. Utfrågning av moderator.

12.10
Lunch

13.00
Presentation av generaldirektör Sigríður Lillý Baldurdóttir, socialförsäkringsmyndigheten (Tryggingastofnun) på Island. Utblick mot Sverige. Utfrågning av moderator.

13.40
Presentation av Axel West Pedersen, forskare på Institutt for samfunnsforskning i Norge: möjligheter och utmaningar. Utblick mot Sverige. Utfrågning av moderator.

14.20
Kaffe

14.50
Avslutande samtal på temat ”Vilka lösningsmodeller finns?”. Samtal med representanter från arbetsmarknadens parter och försäkringsbranschen. Samtalet leds av moderator.

15.50
Avslutning av statssekreterare och moderator.

Nordiska ministerrådet – Sveriges ordförandeskap 2018

Praktisk information

Datum och tid: 23 november 2018. Antalet är begränsat. Intresseanmälan sker via s.pension.2018@regeringskansliet.se

Skriv ditt namn, organisation och befattning i intresseanmälan. Socialdepartementet återkommer med bekräftelse på anmälan. Deltagande är kostnadsfritt men deltagaren står för rese- och hotellkostnader.

Konferenslokalen är nära belägen Stockholm centralstation. Det finns flera hotell nära konferensanläggningen. Varmt välkommen till Stockholm.