Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Migration, Libyen och Venezuela på utrikesrådet

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts 15 oktober ska de behandla situationen i Libyen och Venezuela, de externa aspekterna av migration och situationen i Centralafrikanska republiken. Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini med att kommentera aktuella utrikespolitiska frågor.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige när EU:s utrikesråd möts i Luxemburg 15 oktober. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

I inledningsanförandet om aktuella frågor kommer EU:s höga representant Frederica Mogherini sannolikt kommentera den senaste utvecklingen på västra Balkan efter folkomröstningen i Makedonien och valet i Bosnien-Hercegovina. Vidare väntas hon ge sin syn på dialogen mellan Belgrad och Pristina.

Externa aspekter av migration

Som första punkt på dagordningen kommer utrikesministrarna att diskutera vilka resultat som uppnåtts på området extern migration. De ska även staka ut möjliga vägar framåt.

Libyen och Venezuela

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Libyen och Venezuela. I Venezuela har dialogprocessen mellan regering och opposition avbrutits och situationen för de mänskliga rättigheterna är allvarlig. Många venezolaner lämnar landet.

Centralafrikanska republiken

På ministrarnas agenda står också en diskussion om situationen i Centralafrikanska republiken som präglas av en svår humanitär situation md ett försämrat säkerhetsläge. Sannolikt kommer ministrarna att anta slutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om utrikesrådets möte 15 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.