Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Östersjökvoterna klara för 2019

Publicerad

EU:s ministerråd för jordbruk och fiske enades 15 oktober om fiskekvoterna för Östersjön under nästa år. Ministrarna diskuterade också EU:s framtida jordbrukspolitik.

Beslut om Östersjöfisket

Ministrarna kom efter tuffa, men också oväntat snabba, förhandlingar överens om kvoterna i Östersjön för 2019. Vid mötet fastställdes den totala tillåtna fångstmängden, TAC, för arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Mycket fokus riktades mot torsken och laxen.

- Sverige har drivit en mycket restriktiv linje i förhandlingarna och de kvoter vi enats om är helt i linje med Östersjöplanen och målen i den gemensamma fiskeripolitiken. Jag är särskilt nöjd med det helhetsgrepp vi tagit avseende laxen i Östersjön, sa Sven-Erik Bucht i samband med mötet.

Jämfört med 2018 sker en sänkning av kvoterna för torsk med cirka 15 procent i den östra delen av Östersjön, respektive en ökning med cirka 70 procent i den västra delen. För laxen är den tillåtna fångstmängden i stort sett oförändrad. Sverige har inför förhandlingarna haft en viktig roll i och med ordförandeskapet i det regionala forumet Baltfish.

Pressmeddelande 

Gemensam jordbrukspolitik efter 2020

Det österrikiska ordförandeskapet redogjorde för de framsteg som gjorts i förhandlingarna för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Diskussionen utgick från det reformförslag som EU-kommissionen presenterade i juni för perioden 2021-2027 och handlade bland annat om miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket.

Atlantfiske och förhandlingar med Norge

Under mötet diskuterade ministrarna hållbart fiske för de bestånd som EU och Norge förvaltar gemensamt. Diskussionen handlade om utbytet av fiskemöjligheter mellan EU och Norge. 

Under mötet uppmärksammade ministrarna också vikten av hållbart fiske inför årsmötet i den internationella kommissionen för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten, ICCAT, 12–19 november.

Afrikansk svinpest

Fall av djursjukdomen afrikansk svinpest har för första gången upptäckts i Belgien. Under mötet diskuterade ministrarna hur ytterligare spridning kan förhindras och hur sjukdomen kan bekämpas.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige under mötet som ägde rum i Luxemburg.

Sven-Erik Bucht och Elisabeth Köstinger
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige när EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor enades om fiskekvoterna för Östersjön under 2019. Här i samtal med Österrikes hållbarhetsminister Elisabeth Köstinger. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskerifrågor 15 oktober

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.