Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Svenska förband i internationell övning i Norge

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 28 oktober tillsammans med den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen den nu pågående Natoövningen Trident Juncture 18. Ministrarna besökte den svensk-finska reducerade armébrigad som finns grupperad i Röros. Utöver deltagande arméförband, deltar Sverige även med två Visbykorvetter och åtta JAS 39 Gripen.

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Foto: Maja Zachrisson / Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Foto: Maja Zachrisson / Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Foto: Maja Zachrisson / Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.

  Foto: Maja Zachrisson / Regeringskansliet

Trident Juncture 2018 är del i Natos övningsserie High Visibility Exercises, HVE, och äger rum i månadsskiftet oktober–november 2018. Övningen genomförs i huvudsak i Norge, men även svenskt och finskt luftrum kommer att utnyttjas. Sverige deltar med förband samtliga stridskrafter.

Det svenska deltagandet i övningen syftar till att stärka den nationella försvarsförmågan att öka Försvarsmaktens förmåga att tillsammans med andra skapa stabilitet och säkerhet i vår del av Europa. I det inriktningsbeslut som riksdagen fattade sommaren 2015 konstaterades att regelbundna krigsförbandsövningar av hela krigsförband är avgörande för att utveckla och vidmakthålla den operativa förmågan. Därför prioriteras övningsverksamheten under försvarsinriktningsperioden 2016–20.

- Det enskilt viktigaste under inriktningsperioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden. Att samtliga stridskrafter får möjlighet att delta i större komplexa övningar är nödvändigt, säger Peter Hultqvist

Svensk-finsk brigad

Vid besöket i Röros fick Peter Hultqvist och hans norske kollega Frank Bakke-Jensen först en genomgång av den så kallade Local Operations Control Staff, LOPCONSTAFF, som ansvarar för bland annat säkerhet och miljö kring övningen. Därefter besöktes den bakre brigadledningsplatsen för den svensk-finska brigad som deltar i övningen. Vid stabsplatsen fick ministrarna bland annat en genomgång av stabens organisation och om brigadens stridsplaner under övningen. Besöket avslutades vid brigadens spaningskompani, där ministrarna fick möjlighet att samtala med soldater och titta på kompaniets utrustning och fordon.

- Genom att öva våra nationella förband tillsammans, också i större Natoövningar, stärker vi vår förmåga att agera gemensamt som grannar om det någonsin skulle bli nödvändigt. Att finska förband ingår i den svenskledda brigaden är ett konkret uttryck för det fördjupade samarbetet mellan våra länder, säger Peter Hultqvist.

Övning på svensk mark

Försvarsmakten har också som uppgift att kunna ge och ta emot stöd. Ett moment i övningen kommer därför att vara att öva detta i norra Sverige inom ramen för det värdlandsstödsavtal som Sverige har med Nato. Till det ska USA basera flyg på F21 Luleå. Utöver detta kommer ett flertal länder nyttja svensk infrastruktur för att ta sig till och från övningsområdet. Alla beslut om tillträde till svenskt territorium fattas av regeringen.

Ledningsövning

Efter att övningens förbandsskede avslutats, kommer en ledningsövning (Command Post Exercise, CPX) att genomföras. Sverige deltar även i detta skede av övningen, med personal dels i relevanta delar av Natos kommandostruktur och dels med personal vid Försvarsmaktens högkvarter. Målsättningen är att öva nationell ledning på militärstrategisk och operativ nivå samt genomföra samverkan med tredje part, primärt Nato och Finland.