Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 39

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Möten om icke-spridning av massförstörelsevapen samt om Nordkorea (DPRK). Pressuttalande om terroristattack i Iran.

UN Photo/Evan Schneider

I anslutning till öppnandet av FN:s generalförsamlings 73:e session anordnades under veckan ett stort antal högnivåmöten i New York. Två av dem genomfördes i säkerhetsrådet. Ett möte handlade om icke-spridning och det andra behandlade Nordkorea (DPRK). Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige.

På onsdagen hölls en briefing om icke-spridning av massförstörelsevapen under ledning av USA:s president Donald Trump. Rådet diskuterade en rad landspecifika situationer samt implementeringen av relevanta resolutioner på området. Sverige underströk vikten av multilateralt samarbete för framsteg liksom nedrustnings- och icke-spridningsregimens centrala roll i den internationella regelbaserade ordningen. Kärnenergiavtalet om Iran (JCPOA) framhölls som ett konkret exempel på effektiv diplomati på icke-spridningsområdet. Sverige välkomnade och uttryckte också fullt stöd för den senaste tidens diplomatiska ansträngningar för nedrustning och fred på den koreanska halvön. Användningen av kemiska vapen i såväl Syrien som Salisbury fördömdes.

På torsdagen hölls en briefing om situationen i Nordkorea och frågan om kärnvapennedrustning på koreanska halvön. USA:s utrikesminister Mike Pompeo ledde mötet. Flera av rådsmedlemmarna, inklusive Sverige, välkomnade den senaste tidens diplomatiska framsteg och lyfte betydelsen av enighet i rådet. Sverige efterlyste dels full implementering av sanktionerna, dels fortsatta diplomatiska ansträngningar. 

Utöver de två högnivåmötena utfärdade rådet i måndags ett pressuttalande med anledning av terroristattacken mot en militärparad i Ahvaz i Iran den 22 september, som krävde minst 24 dödsoffer. Säkerhetsrådet fördömde attacken, underströk vikten av ansvarsutkrävande och betonade att kampen mot terrorism måste ske i enlighet med folkrätten.