Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 40

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Antagande av arbetsprogram för oktober månad, Libyen/EUNAVFOR MED, antiterrorism, Demokratiska republiken Kongo/ebola, Sudan/sanktioner samt rådsresa till Demokratiska republiken Kongo.

Omröstning med handuppräckning i FN:s säkerhetsråd.
Säkerhetsrådet antar enhälligt en teknisk förlängning av resolution 2240 rörande åtgärder mot människosmuggling och människohandel utanför Libyens kust genom resolution 2437. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Bolivia är ordförande för säkerhetsrådet under oktober månad. På måndagen antog säkerhetsrådet månadsprogrammet för Bolivias ordförandeskap. Bolivias signaturmöte är en briefing om naturresurser och konflikt som genomförs den 16 oktober. Under månaden hålls också den årliga debatten på ministernivå om kvinnor, fred och säkerhet (25 oktober).

På onsdagen genomfördes den årliga briefingen med underorganen som arbetar med frågor kopplade till antiterrorism. Ordförandena för de berörda kommittéerna (1267/1989/2253-kommittén, 1373-kommittén samt 1540-kommittén) briefade rådet om det gångna årets arbete. Sverige lyfte bland annat vikten av att folkrätten upprätthålls i antiterrorismbekämpningen och behovet av att ett genderperspektiv integreras i arbetet.

 
På initiativ av Etiopien, Sverige och Ekvatorialguinea hölls sedan konsultationer med anledning av det pågående ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo. WHO-chefen Tedros Adhanom briefade rådet. Sverige påpekade bland annat vikten av adekvata resurser för MONUSCO att skydda civila och att responsen för män och kvinnor krävde olika typer av insatser. Rådets medlemmar kom överens om gemensamma budskap till media (så kallade presselement) där man bland annat uppmanar alla parter att säkerställa tillträde för humanitär och vårdpersonal.

Därefter antog rådet en teknisk förlängning av resolution 2240 rörande åtgärder mot människosmuggling och människohandel utanför Libyens kust genom resolution 2437. Resolutionen utgör det folkrättsliga mandatet för EU:s marina insats mot människosmuggling i Medelhavsområdet (EUNAVFOR MED Operation Sophia).

  • FN:s sammanfattning från mötet.

    På onsdagen hölls också den regelbundna briefingen om sanktionerna mot Sudan, med ordförande för 1591-kommittén tillika Polens FN-ambassadör Joanna Wronecka som ensam briefer. Givet att rebellgrupper rörde sig över gränserna framhölls vikten av nära samarbete mellan sanktionskommittéerna för Sudan, Sydsudan och Libyen. Briefingen lämnades okommenterad av rådets medlemmar då en bredare diskussion senare i månaden väntas.

  • FN:s sammanfattning från mötet

    På torsdagen inleddes säkerhetsrådets resa till Demokratiska republiken Kongo som anordnas i ljuset av det kommande presidentvalet planerat till den 23 december 2018. Under vistelsen som pågår fram till söndagen den 7 oktober träffar rådsmedlemmarna regeringsföreträdare och oppositionspartier, civilsamhällesrepresentanter inklusive kvinnoorganisationer, företrädare för religiösa samfund samt FN-insatsen MONUSCO och andra FN-organ och program. Återrapportering från resan sker torsdagen den 11 oktober.