Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 43

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Darfur/UNAMID, CAR/MINUSCA, humanitära situationen i Jemen, ICJ, Myanmar, öppna debatten om WPS, Syrien/pol. Pressuttalande om Afghanistan. Arriamöten om sexuellt våld i konflikt samt vatten och säkerhet.

Åhörarna i FN: säkerhetsråd den 25 oktober 2018
"The observer's gallery" i FN:s säkerhetsråd under mötet för kvinnor fred och säkerhet den 25 oktober 2018 Foto: UN Photo/Manuel Elias

Arbetsveckan inleddes på måndagen med briefing och konsultationer om situationen i Darfur och FN:s och AU:s gemensamma insats UNAMID. FN:s och Afrikanska unionens (AU) gemensamma representant (tillika chefen för UNAMID) Jeremiah Mamabolo redogjorde för ett relativt stabilt säkerhetsläge även om stridigheter pågick i vissa delar av Darfur. Omstruktureringen av UNAMID:s närvaro, med ett ökat fokus på förebyggande, fortskred enligt plan. Flertalet rådsmedlemmar uttryckte stöd för UNAMID:s arbete och betonade vikten av att möta områdets grundorsaker till instabilitet och konflikt. 

På tisdagen hölls briefing och konsultationer om situationen i Centralafrikanska republiken (CAR) och FN:s insats MINUSCA. Mötet tog avstamp i generalsekreterarens senaste rapport inför den stundande mandatförlängningen i november. Rådet briefades av chefen för MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, samt representanter för AU, EU samt ordföranden för säkerhetsrådets sanktionskommitté för CAR. Det samstämmiga budskapet var att betydande utmaningar för den säkerhetsmässiga och humanitära situationen kvarstod, även om säkerhetsläget förbättras något. Sverige uttryckte bland annat stöd för AU:s ansträngningar för fred, betonade behovet av ökad inkludering av kvinnor och civilsamhällesrepresentanter, uttryckte oro över rapporterade fallen av sexuellt utnyttjande och övergrepp, samtuttryckte en förhoppning om att FN, AU och EU gemensamt skulle kunna bidra till en fredlig utveckling i landet.

Därefter hölls på begäran av Storbritannien ett extrainsatt möte om den humanitära situationen i Jemen med en briefing från chefen för FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) Mark Lowcock. I sin redogörelse gav han den skarpaste varningen hittills om risken för massvält: 14 milljoner människor, hälften av befolkningen, var i riskzonen. Lowcock bad om stöd till ekonomiska åtgärder som kunde lindra situationen, bland annat stabilisering av valutan och utbetalning av offentliga löner och pensioner, samt uppmanade till en humanitär vapenvila. De flesta rådsmedlemmarna uttryckte stöd för Lowcocks förslag. Det var positivt, i ett alarmerande läge, att OCHA använde resolution 2417 om hunger och konflikt för att rapportera om svältrisken, helt i linje med Sveriges avsikt bakom denna resolution.

Inom ramen för ett slutet möte på onsdagen hölls den årliga briefingen med Internationella domstolen (ICJ). ICJ:s president Abdulqawi Ahmed Yusuf redogjorde för ICJ:s årliga rapport. Sverige framhöll bland annat domstolens konfliktförebyggande roll samt domstolens effektiva målhantering.

Därefter hölls ett öppet möte om situationen i Myanmar på begäran av nio rådsmedlemmar inklusive Sverige. Ordförande för OHCHR:s Fact Finding Mission (FFM) om Myanmar, Marsuki Daruzman, presenterade missionens nyutkomna rapport om kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp i Myanmar och redogjorde för utredningens bevisning för noga planerade och systematiska övergrepp av militären i Rakhine, inklusive krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. FFM rekommenderade säkerhetsrådet att hänskjuta frågan till internationella brottmålsdomstolen (eng ICC) eller annat lämpligt organ. Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, uttryckte stöd för FFM:s arbete. Sverige betonade vikten av ansvarsutkrävande och uppmanade rådsmedlemmarna att diskutera en resolution, inklusive hänskjutande av situationen i Myanmar till internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Även vikten av förutsättningar för säkert återvändande, samt uppmanade till implementering av rekommendationerna från den rådgivande så kallade Annan-kommissionen för Rakhine framhölls av Sverige.

På onsdagen antogs även ett pressuttalande med anledning av parlamentsvalen i Afghanistan där rådet bland annat välkomnade genomförandet av valen, uppmanade valinstitutionerna att säkerställa integritet, neutralitet och transparens i processen, samt fördömde attackerna under valdagen och underströk att förövarna måste hållas ansvariga.

På torsdagen hölls säkerhetsrådets årliga öppna debatt om Kvinnor, fred och säkerhet (WPS) på ministernivå, i år med fokus på kvinnligt deltagande, i linje med tematiken i årets generalsekreterarrapport om implementeringen av WPS-agendan. Säkerhetsrådet briefades av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, exekutivdirektören för UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka och Randa Siniora, generalsekreterare för den palestinska civilsamhällesorganisationen Women’s Center for Legal Aid and Counselling. Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige och framhöll Sveriges praktiska rekommendationer till FN-systemet för genomförandet av WPS och utmanade övriga rådsmedlemmar och inkommande rådsmedlemmar att göra allt för att åstadkomma konkreta resultat i genomförandet av WPS-agendan inför 2020.

På fredagen genomfördes ett extrainsatt möte i öppet format om Syrien i det politiska spåret, på begäran av Frankrike, Storbritannien och USA. FN-sändebudet Staffan de Mistura briefade rådet via videolänk om sitt nyligen avlagda besök i Syriens huvudstad Damaskus där han sammanträtt med landets utrikesminister Walid Moallem. Samsyn hade inte nåtts om syriska regeringens respektive FN:s roller i upprättandet av en konstitutionell kommitté, i och med att Syrien inte erkände den deklaration som publicerades på ryskt initiativ i januari i år och som bland annat föreskrev ovan nämnda ansvarsfördelning. de Mistura betonade därför det ansvar som låg på Syriens allierade Iran, Ryssland och Turkiet för framsteg i den politiska processen. Sändebudet erhöll ett starkt stöd från rådets medlemmar.

I anslutning till den öppna debatten om Kvinnor, fred och säkerhet anordnas varje år en rad sidomöten. På måndagen hölls ett så kallat Arriamöte (informellt möte utanför rådskammaren) om användning av sanktioner mot konfliktrelaterat sexuellt våld, anordnat av Nederländerna tillsammans med Elfenbenskusten, Frankrike och Peru.

På fredagen stod Polen värd för ett möte om barn som fötts som ett resultat av konfliktrelaterat sexuellt våld, anordnat tillsammans med Bolivia och Frankrike samt de inkommande rådsmedlemmarna Tyskland och Sydafrika. FN-sändebudet mot sexuellt våld i konflikt Pramila Patten återfanns som en av flera briefers under båda mötena. Utrikesminister Wallström representerade Sverige vid det senare mötet.

Under veckan hölls även ytterligare ett Arriamöte om vatten och säkerhet arrangerat av Nederländerna. Syftet var att analysera hur vatten kan vara en bidragande grundorsak till konflikt och hur säkerhetsrådet kan få bättre information om vattenrelaterade säkerhetsrisker. Sverige kopplade dessa frågor till sina prioriteringar inom förebyggande av väpnad konflikt, sustaining peace och kvinnors roll i fredsfrämjande och konfliktlösning.