Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Venezuela, Libyen och migration på utrikesrådet

Publicerad

Situationen i Venezuela och Libyen och de externa aspekterna av migration var några av frågorna på utrikesministrarnas agenda när de möttes den 15 oktober. De behandlade också situationen i Centralafrikanska republiken.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Externa aspekter av migration

Som första punkt på dagordningen behandlade utrikesministrarna olika aspekter av extern migration och möjliga handlingsalternativ för framtiden med FN: s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi.

Libyen och Venezuela

Utrikesministrarna diskuterade även situationen i Libyen och Venezuela. I Venezuela har dialogprocessen mellan regering och opposition avbrutits och situationen för de mänskliga rättigheterna är allvarlig. Många venezolaner lämnar landet och utrikesministrarna diskuterade hur EU kan stötta, bland annat genom att skapa en kontaktgrupp.

Centralafrikanska republiken

Utrikesministrarna diskuterade även situationen i Centralafrikanska republiken och antog slutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

 

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige när EU:s utrikesråd träffades i Luxemburg 15 oktober. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 15 oktober