Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Extramöte om brexit

Publicerad

EU-ministrarna träffades måndag 19 november för att behandla förslaget till utträdesavtal som EU har förhandlat fram med Storbritannien inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 25 november.

EU-ministermöte innan extramöte i Europeiska rådet

Inför det extra mötet i Europeiska rådet 25 november träffades EU-ministrarna i Bryssel för att behandla utkastet till avtal. Även om några frågor fortfarande återstår att lösa kom EU-ministrarna överens om att skicka förslaget vidare till Europeiska rådet. På söndagens möte ska stats- och regeringscheferna ta ställning till om de för EU:s räkning kan ge klartecken för att gå vidare i ratificeringsprocessen. Europeiska rådet ska också ta ställning till en politisk förklaring om ramverket för det framtida samarbetet mellan EU och UK.

Om utkastet till utträdesavtal godkänns av Europeiska rådet kommer det att överlämnas till Europaparlamentet för godkännande. Efter det antar ministerrådet det slutgiltiga utträdesavtalet.

Avtalet ska även godkännas av det brittiska parlamentet.

EU-minister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet om brexit i ministerrådet 19 november

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.